Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Logotyp Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

VIII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 17 listopada 2020 r., odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dotyczące obecnej sytuacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim w okresie trwającej pandemii COVID-19 oraz spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady.

 

W spotkaniu wzięli udział:

  1. członkowie Prezydium K-P WRDS;
  2. doradcy NSZZ „Solidarność”;
  3. członkowie K-P WRDS w zastępstwie Wiceprzewodniczących Rady.

 

Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przedstawił aktualną sytuację epidemiologiczną w województwie oraz poinformował o stopniu zaawansowania prac nad tworzeniem, powstającego w 22. Szpitalu Uzdrowiskowym w Ciechocinku, szpitala tymczasowego.

 

Pan Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Zarządu Województwa  przedstawił Marszałkowski pakiet antykryzysowy – samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii COVID-19.

 

Członkowie Prezydium K-P WRDS ustalili, że przygotowane przez Pana Leszka Walczaka Stanowisko strony pracowników, strony pracodawców i strony samorządowej Prezydium K-P WRDS w sprawie systemu ochrony zdrowia i sytuacji gospodarczej, po uwzględnieniu sugestii stron, zostanie poddane pod głosowanie.

 

Ponadto członkowie Prezydium K-P WRDS, podjęli decyzję w sprawie zmiany planu finansowego Rady na rok 2020 oraz ustalili, że ostatnie posiedzenie K-P WRDS podsumowujące jej pracę w tym roku,  odbędzie się 15.12.2020 r.