Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

II spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w Bydgoszczy
II spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w Bydgoszczy

II spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 17 lutego 2017 roku, o godzinie 13:00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli/ Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9 w sali nr 20, odbyło się II w tym roku spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Głównym tematem spotkania było:

 

  1. Przyjęcie stanowiska w sprawie zmian do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240).

 

  1. Przekazanie 2 stanowisk K-PWRDS przez Przewodniczącego Zespołu ds. polityki gospodarcze, rynku pracy i strategii rozwoju województwa Pana Sławomira Szatkowskiego w sprawie:
  • w sprawie postępowania PFRON związanego z badaniem terminu płatności ZUS przez pracodawcę;
  • w sprawie udzielania pomocy publicznej podmiotom powiązanym, które znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej

 

Ponadto przyjęcie stanowisk jako stanowisk Rady z zamiarem przesłania do RDS i MRPiPS.

 

  1. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu działania Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu na rok 2017.

 

  1. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych.

 

II spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w BydgoszczyII spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jacek Nowacki, UW w Bydgoszczy