Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego
I posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 13 marca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9, odbyło się I posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Tematem posiedzenia była sytuacja uzdrowisk w regionie i plany Urzędu Marszałkowskiego na rozwój branży uzdrowiskowej.  

Małgorzata Wiśniewska – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, EFS i Zdrowia widzi uzdrowiska jako część związaną z gospodarką. Uzdrowiska prowadzone są przez  jednostki samorządu terytorialnego,  dlatego uwzględnione są w Strategii Województwa. Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu podlegają 2 uzdrowiska: w Ciechocinku i Inowrocławiu. Zgodnie z ustawą i strategią rozwoju województwa, finansowanie w zakresie rozwoju Urząd Marszałkowski może zapewnić podlegającym mu SP ZOZ-om. Kontraktowanie świadczeń należy do NFZ.

Magdalena Daszkiewicz – Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego poinformowała, że w przygotowanych planach nie figurują uzdrowiska, dlatego nie wiadomo kto będzie płatnikiem ich usług.

Zdaniem komisji zdrojowej system kierowania musi ulec zmianie, wtedy będzie można mówić o sposobie kontraktowania usług. Są wytyczne, jakie  uzdrowiska będą musiały spełnić zarówno w zakresie zatrudniania specjalistów, pielęgniarek, zaplecza i sprzętu rehabilitacyjnego, by kontraktować usługi.

W naszym województwie jest wiele uzdrowisk, które działają komercyjnie.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia potwierdzili, że czas oczekiwania pacjentów na pobyt w uzdrowisku jest za długi, podzielając zdanie, że rehabilitacja uzdrowiskowa przyniesie większe efekty, jeśli pacjenci będą kierowani do uzdrowiska niezwłocznie po okresie pobytu w szpitalu.

 

I posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu SpołecznegoI posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu SpołecznegoI posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu SpołecznegoI posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego