Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Logo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 17 lutego 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, odbyło się I posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Wstrzymania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w przypadku nie opłacenia w terminie składek ZUS;
  2. Powiązania kapitałowe i wpływ jednego przedsiębiorstwa w grupie na ocenę całej grupy kapitałowej;
  3. Sposób realizacji ustawy wprowadzającej Krajową Administrację Skarbową – informacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Ustalenia:

  1. Przyjęto 2 stanowiska, które zostaną przedstawione K-P WRDS na najbliższym posiedzeniu:
  2. w sprawie postępowania PFRON związanego z badaniem terminu płatności ZUS przez pracodawcę;
  3. w sprawie udzielania pomocy publicznej podmiotom powiązanym, które znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej.
  4. Informację o sposobie monitorowania ustawy wprowadzającej Krajową Administrację Skarbową przedstawił Andrzej Pasek – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej ds. Logistyki i Usług w Bydgoszczy. Priorytetem wprowadzenia KAS jest zapewnienie alokacji pracowników. Do końca mają będą przedstawiane propozycje pracy z wynagrodzeniem na tym samym poziomie co dotychczas. Z nieliczną grupą osób, które pracowały na stanowiskach, których w obecnej strukturze nie istnieją będą przeprowadzane rozmowy. Dotychczasowe punkty w celu dobrej obsługi przedsiębiorców i zapewnienia ciągłości działania dalej działają. Niepokój budzi fakt, że KAS wchodzi w życie 01.03.2017 r. a do dzisiaj brak jest regulaminów:  wynagradzania i pracy, funduszu socjalnego. Dyrektor IS uważa, że proces zmian nie budzi obaw nieterminowego wejścia w życie KAS. Zdaniem NSZZ „Solidarność” Region Bydgoski wprowadzenie zmian nie wygląda tak optymistycznie, ponieważ trwa spór zbiorowy i wiele innych spraw, które uniemożliwiają wejście w życie KAS.