Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

II posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
II posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

II posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 13 lutego 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy obyło się II w tym roku posiedzenie prezydium K-P WRDS, tematem którego było:

 

  1. Ustalenie stanowiska w sprawie zmian do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240);
  2. Środki techniczne ułatwiające pracę K-PWRDS, Prezydium i Zespołów problemowych;
  3. Przygotowanie propozycji Planu Pracy K-P WRDS na 2017 rok,

Ustalono że,

  1. składane w roku 2016 stanowisko K-P WRDS, dotyczące zmian ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240) Rada przyjmie ponownie podczas najbliższego Plenarnego spotkania w celu przekazania Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego i Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  2. projekt Planu Pracy K-PWRDS na 2017 r., opracowany przez członków Prezydium, na podstawie propozycji zagadnień przedstawionych przez strony wchodzące w skład K-PWRDS, zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady.