Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

od lewej p. I. Huzar, p. R. Rogalski, p. L. Walczak
od lewej p. I. Huzar, p. R. Rogalski, p. L. Walczak

I Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 27 stycznia 2022 r. odbyło się I w tym roku hybrydowe posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa.

 

Głównym tematem posiedzenia była Analiza skutków wprowadzenia Polskiego Ładu.

 

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście w tym:

 • Beata Adamowicz, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
 • Grzegorz Misiewicz, Zastępca Dyrektora ds. orzecznictwa Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
 • Zbigniew Jaszczuk, Starosta Żniński
 • Sławomir Henryk Bogucki – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
 • Jacek Brygman, Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wójt Gminy Cekcyn
 • Przemysław Pruszyński, Ekspert Konfederacji LEWIATAN
 • Stanisław Barański, członek K-P WRDS z ramienia Konfederacji LEWIATAN, członek Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Prezes firmy Opakmet Sp. z o.o., sp. k.
 • Marek Grabowski, Prezes Graform Sp. z o. o. 
 • Krzysztof Różewicz, Prezes firmy IBOS
 • Janusz Zaborowicz, Wiceprezes Zarządu
 • Michał Michałowski, Wiceprzewodniczący K-P WRDS, Prezes Zarządu RENOMONT Sp. z o.o.
 • Leszek Walczak, Wiceprzewodniczący K-P WRDS, Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”
 • Iwona Huzar, Członek Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”
 • Zbigniew Studziński, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy.

 

Podczas spotkania poruszano zagadnienia związane z nowymi zasadami obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. w tym:

1) zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000,00 zł

2) zmiana drugiego progu podatkowego tj. stawki 32%, która obowiązuje od dochodów powyżej 120.000 zł rocznie

3) brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, która w wyniku zmian, została zwiększona do 9%

4) wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, której celem jest niwelowanie skutków braku możliwości odliczania składki zdrowotnej.

 

Zdaniem zaproszonych ekspertów problemy wynikają z pośpiesznego procesu legislacyjnego, nieadekwatnych konsultacji społecznych oraz niezwykle krótkiego okresu vacatio legis.

Tak głębokiej i daleko idącej zmiany w systemie podatkowym nie da się wprowadzać z dnia na dzień, bez czasu na odpowiednie przygotowania po stronie nie tylko podatników, ale również administracji skarbowej. Obecny chaos wynika z odrzucenia dawno zgłaszanego przez przedsiębiorców postulatu, aby termin wejścia w życie Polskiego Ładu przesunąć na 1 stycznia 2023 r.

 

Pani Beata Adamowicz, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy stwierdziła, że dzięki wdrożonym rozwiązaniom Polskiego Ładu w kieszeniach Polaków zostanie 17 mld złotych więcej. Ponadto Polski Ład wpłynie pozytywnie lub neutralnie na 8 mln osób zatrudnionych na umowę o pracę i zarabiających nie więcej, niż 12 800 zł miesięcznie.

Pani Dyrektor podkreśliła, że zarówno KAS jak i ZUS stają się coraz bardziej dostępne dla obywateli i ułatwiają załatwianie spraw. Instytucje te organizują różnego rodzaju szkolenia, webinaria oraz telefonicznie starają się wyjaśnić i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z nowymi przepisami, które wprowadza Polski Ład.

 

Podczas posiedzenia zaproponowana została treść Stanowiska Nr 1/2022 strony pracodawców, pracowników oraz strony samorządowej Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy K-P WRDS w sprawie poparcia Apelu Rady Przedsiębiorczości z dnia 13 stycznia 2022 r., w sprawie o odroczenie terminu wejścia w życie Polskiego Ładu do 2023 r.

 

Pan Zbigniew Studziński, zaproponował współpracę z K-P WRDS w oparciu o:

 • dialog na temat podnoszenia standardów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach,
 • analizę zagadnień, które w aspekcie prawnym pojawiają się w związku z różnymi wyzwaniami,
 • określenie najciekawszej formy współpracy w tym np. konferencje, warsztaty czy webinaria.

 

od lewej p. I. Huzar, p. R. Rogalski, p. L. Walczakod górnego lewego rogu p. I Huzar, p. R. Rogalski, p. L. Walczakp. B. Adamowicz p. G. Misiewiczp. G. Miniewicz, IASp. J. Brygmanp. P. Hadrysiakp. Przemysław Pruszyński, Ekspert Konfederacji LEWIATANposiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu SpołecznegoPrzewodniczący Zespołu i zaproszeni gościePrzewodniczący Zespołu wraz z uczestnikami posiedzenia Zespołuuczestnicy posiedzenia Zespołu przy K-P WRDSZ. Studzińskiego, Okręgowy Inspektor Pracy