Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Od lewej p. p. E. Kantowicz, p. A. Arndt, p. H. Matuszewski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska
Od lewej p. p. E. Kantowicz, p. A. Arndt, p. H. Matuszewski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

I posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2022 roku

W dniu 13.01.2022 r., odbyło się I w tym roku posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3.

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Ustalenie projektu programu działania K-P WRDS na 2022 r.
  2. Sprawy organizacyjne.

 

Zgodnie z § 9 regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, projekt programu działania WRDS jest ustalany przez Prezydium i zatwierdzany na posiedzeniu plenarnym przez WRDS w drodze uchwały w terminie do dnia 20 lutego każdego roku.

 

Podstawą opracowania projektu programu działania WRDS są propozycje zagadnień przedstawione przez każdą z organizacji wchodzących w skład WRDS oraz stronę rządową i samorządową.

 

Postanowiono, że Biuro Obsługi WRDS w oparciu o ustalenia Prezydium przygotuje projekt powyższej uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu plenarnym K-P WRDS.

 

Od lewej p. M. Michałowski, p. M. Ślachciak, p. L. Walczak, p. R. Rogalski, p M. Bogdanowicz podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Tomasz WiśniewskiCzłonkowie Prezydium podczas posiedzenia w dniu 13.01.2022 r., fot. Tomasz WiśniewskiOd lewej p. p. E. Kantowicz, p. A. Arndt, p. H. Matuszewski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd lewej p. P. Hadrysiak, p. M. Michałowski, p. M. Ślachciak, podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd lewej p. W. Porzych, p. P. Hadrysiak, p. M. Michałowski, p. M. Ślachciak, podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd lewej p.p. M. Ślachciak, p. L. Walczak, p. R. Rogalski, p M. Bogdanowicz, p. E. Kantowiczpodczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska