Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Zdalne posiedzenie K-P WRDS

VII zdalne posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

14 grudnia 2021 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się VII, ostatnie w tym roku zdalne posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-P WRDS).

 

Głównymi tematami posiedzenia były sprawy organizacyjne, w tym:

1. Podsumowanie działalności K-P WRDS w roku 2021. Prezentację podsumowującą pracę Rady przedstawił Pan dr Krzysztof Matela, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Kanclerz Loży BCC, Wiceprezes Zarządu BCC. (prezentacja)

 

2. Przekazanie przewodniczenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.
Zgodnie z uchwałą nr 12/2019 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie kolejności przewodniczenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, kolejnym przewodniczący K-P WRDS został Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Pan Wojewoda będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady od dnia 22 grudnia 2021 r. do dnia 21 grudnia 2022 r.

 

Zdalne posiedzenie K-P WRDSp. dr Krzysztof Matela, Przewodniczący K-P WRDSp. Elżbieta Kantowicz, Wiceprzewodnicząca K-P WRDSp. Harald Matuszewski, Wiceprzewodniczący K-P WRDSp. Mikołaj Bogdanowicz, Wiceprzewodniczący K-P WRDSp. Mirosław Ślachciak, Wiceprzewodniczący K-P WRDSp. Piotr Całbecki, Wiceprzewodniczący K-P WRDSp. Roman Rogalski, Wiceprzewodniczący K-P WRDSp. Sławomir Wittkowicz, członek K-P WRDSp. Wojciech Porzych, członek K-P WRDSp. Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Zarządu Województwap. Zbigniew Wyszogrodzki, członek K-P WRDS