Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Pan Rafał Pietrucień, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich przedstawiający prezentację podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS
Pan Rafał Pietrucień, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich przedstawiający prezentację podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS

I posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 17 lutego 2022 r. odbyło się I w tym roku zdalne posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

1. Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Prezentację w przedmiotowym zakresie przedstawił Pan Rafał Pietrucień, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (prezentacja)

 

2. Sprawy organizacyjne.

– głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu działania Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2022 r.;

Stosownie do zapisów Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego „Program działania K-P WRDS na rok 2022”, został przyjęty przez Prezydium K-P WRDS. Program  został opracowany w oparciu o propozycje zagadnień przedstawionych przez każdą z organizacji wchodzącą w skład K-P WRDS oraz stronę rządową i samorządową.

 

– głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych.

Na wniosek organizacji wchodzących w skład Rady zmianie uległy składy stałych Zespołów problemowych działających przy K-P WRDS.

 

Z uwagi na brak quorum, uchwały w przedmiotowym zakresie zostaną poddane pod głosowanie w trybie korespondencyjnym.  

 

członkowie K-P WRDS podczas posiedzenia plenarnego w dniu 17.02.2022 r.Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSPan Piotr Holka podczas zdalnego posiedzenia K-P WRDS w dniu 17.02.2022 r.Pan Rafał Pietrucień, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSPan Rafał Pietrucień, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich przedstawiający prezentację podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSPan Roman Rogalski podczas zdalnego posiedzenia K-P WRDS w dniu 17.02.2022 r.Pan Romuald Kosienia podczas zdalnego posiedzenia K-P WRDS w dniu 17.02.2022 r.Pan Ryszard Woźniak podczas zdalnego posiedzenia K-P WRDSPan Stanisław Barański podczas zdalnego posiedzenia K-P WRDS w dniu 17.02.2022 r.Pan Wojciech Porzych podczas posiedzenia K-P WRDS w dniu 17.02.2022 r.