Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie prezydium K-P WRDS, od lewej p. R. Rogalski, p. M. Bogdanowicz, p. L. Walczak
Posiedzenie prezydium K-P WRDS, od lewej p. R. Rogalski, p. M. Bogdanowicz, p. L. Walczak

II posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2022 roku

22 marca 2022 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej – w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz on-line.

W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, członkowie strony pracowników, strony pracodawców oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: Dyrektor Pan Łukasz Jaworski i Wicedyrektor Pani Beata Piskorska.

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Negatywna opinia NSZZ „Solidarność” nt. projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok, w związku ze zmianą sytuacji na rynku pracy spowodowaną napływem do Polski uchodźców z Ukrainy.
  2. Sprawy organizacyjne.

 

Ustalono, że podczas kolejnego posiedzenia Prezydium K-P WRDS przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przedstawią uzgodniony z NSZZ „Solidarność” zaktualizowany projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok (RPDZ), uwzględniający zmianę sytuacji na rynku pracy spowodowaną napływem do Polski uchodźców z Ukrainy.

 

Ponadto Prezydium K-P WRDS ustaliło, że 2 stanowiska strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej zostaną poddane pod głosowanie K-P WRS w trybie korespondencyjnym:

– w sprawie alokacji środków w ramach Polityki spójności 2021-2027 dla województwa kujawsko-pomorskiego,

– o odroczenie terminu wejścia w życie Polskiego Ładu do 2023 r.

 

Najbliższe posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zgodnie z zatwierdzonym programem działania K-P WRDS odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. Tematem spotkania będą: „Rządowe inwestycje strategiczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Podczas tego spotkania Wojewoda Kujawsko-Pomorski przedstawi aktualną sytuację związaną z napływem do województwa kujawsko-pomorskiego uchodźców z Ukrainy. Do tego czasu opracowany zostanie projekt stanowiska K-P WRDS w sprawie wprowadzenia przez Rząd RP rozwiązań chroniących polskich przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

 

Posiedzenie prezydium K-P WRDS, od lewej p. R. Rogalski, p. M. Bogdanowicz, p. L. WalczakPosiedzenie prezydium K-P WRDS, od lewej p. A. Arndt, p. p. Całbecki i pozostali uczestnicy posiedzeniaPosiedzenie prezydium K-P WRDS, od lewej p. R. Rogalski, p. M. Bogdanowicz, p. L. Walczak, p. Ł. JaworskiPosiedzenie prezydium K-P WRDS, od lewej p. R. Rogalski, p. M. Bogdanowicz, p. L. Walczak, p. Ł. Jaworski, p. B. PiskorskaPosiedzenie prezydium K-P WRDS, od lewej p. S. Gawronek, p. Mi. Michałowski