Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Rok harcerstwa w regionie

Fot. Szymon Zdziiebło/tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziiebło/tarantoga.pl

Miniony rok był w naszym regionie Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego. Jubileusz ruchu kładącego szczególny nacisk na wychowanie w duchu patriotyzmu, towarzyszył wydarzeniom związanym z okrągłą rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-leciu polskiego skautingu.

 

Jednym z najważniejszych rocznicowych wydarzeń był współorganizowany przez Urząd Marszałkowski złaz dla 2,5 tysiąca druhów z całego regionu. Harcerze zbierali też środki na budowę pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej i ziemię z 400 miejsc kaźni pomordowanych w 1939 roku Pomorzan. 

 

Rok Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego zainaugurowali oficjalnie 16 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (więcej). Stanowisko ustanawiające Rok Harcerstwa w naszym regionie podjął także sejmik województwa.

 

Blisko 2,5 tysiąca harcerzy z całego regionu uczestniczyło w Jubileuszowym Złazie Harcerstwa Kujaw i Pomorza, który odbył się 14 kwietnia w Toruniu. Było to jedno z najważniejszych spotkań w ramach obchodów Roku Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego. Na wydarzenie zaprosił marszałek Piotr Całbecki a samorząd województwa wsparł je finansowo.

 

- Podczas wielkiego harcerskiego złazu uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, świętowaliśmy też rocznicę powstania harcerstwa na naszych ziemiach. Zainaugurowaliśmy również publiczną zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, w którą zaangażowali się harcerze – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Ostatnim wydarzeniem o podobnej skali był toruński międzynarodowy zlot harcerzy i skautów Wicek 2013 (więcej).

 

Druhny i druhowie z hufców i drużyn Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej rozpoczęli podczas złazu publiczną zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika pomordowanych Pomorzan. Uroczysta inauguracja kwesty odbyła się na skwerze przy ulicy Uniwersyteckiej w Toruniu – w miejscu, gdzie w październiku stanął Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. Marszałek Piotr Całbecki przekazał harcerzom 400 woreczków, do których druhowie zebrali ziemię ze wszystkich miejsc masowych rozstrzeliwań i masowych pochówków w naszym regionie oraz województwie pomorskim. Złożono ją do przykrytej kamienną płytą urny u stóp pomnika. 

 

Oprócz zlotów wśród wydarzeń Roku Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego znalazły się też rajdy, regaty, spływy kajakowe, harcerskie pikniki dla mieszkańców miast, festiwale piosenki harcerskiej i patriotycznej (więcej).

 

Samorząd województwa wspiera finansowo oba związki harcerskie, przekazując im łącznie w latach 2007-2017 ponad 12 milionów złotych na projekty i inwestycje. Środki pochodziły z RPO i z budżetu województwa, dzięki nim przeprowadzono m. in. rozbudowę i modernizację harcerskich baz turystycznych w Krówce Leśnej (powiat bydgoski) i Smerzynie (powiat żniński) oraz ośrodka obozowego Pólko w Koronowie (powiat bydgoski), budowę i wyposażenie stanicy w Rościminie (powiat nakielski) oraz utworzenie Domu Harcerza w Brodnicy. W jubileuszowym Roku Harcerstwa ZHR zrealizował dwie ważne dla środowiska inwestycje  - rozbudowę harcówki przy ul. Terasy 2 w Bydgoszczy, gdzie powstał hostel młodzieżowy na 27 osób (finansowanie ze środków naszego RPO) (więcej) oraz remont adaptacyjny budynku, który stał się siedzibą Toruńskiego Hufca Harcerek Katarzynki w Toruniu. Regionalna chorągiew ZHP uruchomiła w tym roku projekt „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”, adresowany do dzieci i młodych ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich rodziców. Druhny i druhowie prowadzą dla nich zajęcia w formie pracy podwórkowej. Uczestnicy zyskują umiejętności działania w grupie i dla dobra innych, empatii i odpowiedzialności, próbują sił w harcerskich inicjatywach i aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Projekt, w którym objęto ponad 700 osób, potrwa do końca stycznia 2020. Budżet to 5 milionów złotych, finansowanie pochodzi z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Druhny i druhowie mają też swój udział w teleopiece domowej, będącej częścią marszałkowskiego programu wsparcia dla seniorów.  W oparciu o harcerzy Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego uruchomiliśmy wolontariat osób młodych. Będą pomagać starszym paniom i panom w kwestiach związanych z obsługą bransoletek życia. 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone