Aktualności

W ubiegłym roku wsparcie z naszego RPO trafiło między innymi na remont dachu kościoła św. Mikołaja w Ślesinie (powiat nakielski), fot. Tymon Markowski
W ubiegłym roku wsparcie z naszego RPO trafiło między innymi na remont dachu kościoła św. Mikołaja w Ślesinie (powiat nakielski), fot. Tymon Markowski

Zabytki – wspieramy i chronimy

Środki Urzędu Marszałkowskiego są głównym źródłem wsparcia na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych w zabytkowych obiektach naszego regionu. Tylko w ostatnich czterech latach przeznaczyliśmy na ten cel sto milionów złotych.

 

Według danych GUS Kujawsko-Pomorskie jest województwem, które relatywnie więcej niż inne wydaje na ochronę zabytków –  jest to 10,4 proc. wszystkich wydatków na kulturę, przy średniej krajowej 5,9 proc. Łączna suma dotacji (rządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) przeznaczonych w ostatnich czterech latach (2013-2016) na ochronę zabytków w naszym regionie to ponad 140 milionów złotych. Ponad 2/3 tej kwoty to środki, który dysponentem był samorząd województwa.

 

Największe wsparcie – blisko 56 milionów złotych z naszego RPO – trafiło na realizację 13 projektów indywidualnych. Dzięki temu możliwe były między inny rewitalizacja części zabytkowego dworca w Aleksandrowie Kujawskim, Góry Zamkowej i Parku Miejskiego w Grudziądzu, rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy,  adaptacja do nowych funkcji Młynów Richtera w Toruniu oraz odbudowa dworu w Kłóbce. Prace w zabytkach wpieraliśmy też środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (41 dotacji na sumę 6 milionów złotych) oraz Programu Operacyjnego Ryby (6 dotacji na sumę 1,8 miliona złotych).

 

Kolejne 34 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu województwa trafiły w ostatnich czterech latach na zadania przygotowane w ramach partnerskiego projektu Urzędu Marszałkowskiego. Zrealizowano 616 zadań – od remontów konserwatorskich po restaurację dzieł sztuki. – Od lat konsekwentnie przeznaczamy na tego rodzaju przedsięwzięcia znaczne kwoty. Co istotne, wsparciem obejmujemy nie tylko znane wszystkim zabytki z najwyższej półki, ale także skromne kościółki w niewielkich wsiach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Prace konserwatorskie i remontowe trwają też w zabytkach należących do samorządu województwa. W ostatnich latach objęły zrealizowaliśmy je w 13 wojewódzkich instytucjach, między innymi we wspomnianym Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu, Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze Muzyczny w Toruniu oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W sumie przeznaczyliśmy na ten cel 4 miliony złotych, w tym prawie 900 tysięcy złotych na konserwację muzealnych eksponatów.

 

Naszą aktywność w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która w 2014 roku przyznała naszemu województwu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra. Samorząd województwa, który ochronie zabytków poświęca tak wiele uwagi, przyznaje też najlepszym w tej sferze własne wyróżnienia, Medale Hereditas Saeculorum.

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 lutego 2017 r.