Aktualności

Sesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

XXXI sesja sejmiku

Na posiedzeniu 26 kwietnia sejmik zaakceptował zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, otwierające m.in. drogę do ogłoszenia przetargu na wieloletnią obsługę regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich oraz pozwalające na sfinansowanie budowy czwartego kręgu Opery Nova i dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji Filharmonii Pomorskiej. Marszałek Piotr Całbecki przedstawił radnym informację na temat stanu negocjacji naszego programu operacyjnego nowej perspektywy.

Marszałek Piotr Całbecki, który 19 kwietnia odbył w ramach negocjacji naszego programu operacyjnego 2021-2027 pierwsze spotkanie z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej  Waldemarem Budą, podzielił się z radnymi obawami dotyczącymi możliwego wyliczenia nam przez rząd niższej niż oczekiwana ostatecznej kwoty alokacji. Jak wiadomo, kwota podstawowa, liczona według algorytmu opartego m.in. o liczbę ludności, PKB i poziom bezrobocia, to 1 476 milionów euro. Spodziewaliśmy się, że podziałem tak zwanej rezerwy programowej  (chodzi o 25 proc. wszystkich środków, które rząd przeznacza na programy regionalne) będzie rządził ten sam algorytm. Okazuje się jednak, że nie jest to jeszcze postanowione. Może się bowiem okazać, że rząd zdecyduje się wesprzeć z tej puli przede wszystkim silniejsze województwa. – Wówczas nasze plany rozwojowe mogą pójść na półkę, będziemy musieli zredukować założenia rozwojowe o 50 procent – mówił w swoim dzisiejszym wystąpieniu gospodarz województwa. Suma, o którą walczymy finalnie w tych negocjacjach, to co najmniej 2 miliardy euro.

Przyjęte dziś zmiany w budżecie dotyczą również finansowania inwestycji drogowych i w dziedzinie medycyny.

Zobacz:

Decyzją sejmiku powołane zostaną do życia Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa i Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa będzie nową wojewódzką instytucją kultury, której misją będzie ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez przywrócenie dawnego blasku zespołowi pałacowo-parkowemu w Nawrze w powiecie toruńskim. Pałac, będący dawną siedzibą ziemiańskich rodów Sczanieckich i Kruszyńskich, zajmuje szczególne miejsce w historii naszego regionu. Planujemy stworzyć w nim m.in.  muzeum historii ziemiaństwa polskiego. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne to przyszły ośrodek badawczo-wdrożeniowy, w założeniu funkcjonujący w ścisłej relacji z uczelniami akademickimi regionu, zajmujący się komercjalizacją wyników badań naukowych. Rolą tej spółki celowej samorządu województwa będzie wspieranie rozwoju nauki i ułatwianie współpracy świata nauki i gospodarki, a także pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacji.

Radni zdecydowali o dotacjach budżetowych na dofinansowanie XX edycji teatralnego Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy oraz na utrzymanie Żnińskiej Kolei Wąskotorowej; przyjęli też nowy wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami 2021–2024.

Sejmik zapoznał  się z informacją o działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o sytuacji na rynku pracy w naszym regionie. Jest oczywiste, że pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 bardzo silnie negatywnie wpływa na aktywność gospodarczą, zwłaszcza w sektorze usługowym, co wpływa m.in. na zatrudnienie i sytuację zatrudnionych. Gość sesji, dyrektor działającej w strukturze państwowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych stacji doświadczalnej w Chrząstowie w powiecie nakielskim, przedstawiła praktyczne aspekty funkcjonowania doświadczalnictwa odmianowego w naszym województwie. Radni wysłuchali też sprawozdania z ubiegłorocznych działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu Równe Szanse.

Porządek obrad i dokumenty

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

23 kwietnia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2021 r.

Sesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 26.04.21, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP