Aktualności

Patronem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego będzie profesor Jan Czochralski (na zdjęciu), źródło: www.commons.wikimedia.org
Patronem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego będzie profesor Jan Czochralski (na zdjęciu), źródło: www.commons.wikimedia.org

Nowe instytucje z myślą o dziedzictwie kulturowym i rozwoju nauki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa i Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. Prof. Jana Czochralskiego – uchwały w sprawie utworzenia tych instytucji zostały przyjęte przez radnych podczas poniedziałkowej (26 kwietnia) sesji sejmiku województwa. 

 

– Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu jest od lat priorytetem działań samorządu, jest naszą powinnością wobec przeszłych pokoleń i ważnym elementem edukacji kulturowej, w tym szacunku i tolerancji dla kulturowej różnorodności. Poszanowanie dziedzictwa łączymy z poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań. Celem instytutu badawczo-rozwojowego będzie wykorzystanie potencjału naukowego regionu, zwłaszcza młodych uczonych, którzy opuszczają kraj, zapraszani do pracy przez tego typu zagraniczne ośrodki. Obie powoływane instytucje będą miały znaczący wpływ na rozwój Kujaw i Pomorza  – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W trosce o dziedzictwo kulturowe Kujaw i Pomorza

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa będzie ogólnowojewódzką instytucją integrującą ofertę kulturalną wszystkich muzeów działających w naszym regionie. Do jednego z jego głównych zadań będą remont i modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze (w powiecie toruńskim), który samorząd województwa przejął w grudniu ubiegłego roku. W dworze będącym w przeszłości siedzibą ziemiańskich rodów Sczanieckich i Kruszyńskich powstanie muzeum, w którym będzie można zapoznać się z historią i tradycją ziemiaństwa na terenach Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw. Marszałkowska instytucja zajmie się również opracowywaniem programów zadań i wyszukiwaniem możliwości promocyjnych innych istotnych dla dziedzictwa naszego regionu miejsc: m.in. Parku Kulturowego w Wietrzychowicach (powiat włocławski), piastowskiego zespołu osadniczo-sakralnego w Kałdusie (w powiecie chełmińskim) oraz zespołu pałacowo-parkowego w Warszewicach (powiat toruński).

 

Nowa spółka w segmencie innowacji

W celu wspierania prac badawczo-rozwojowych w Przysieku (w budynku po Ośrodku Doradztwa Rolniczego) powstanie Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. Prof. Jana Czochralskiego. Najczęściej cytowany polski uczony, twórca technologii będącej podstawą współczesnej informatyki, będzie patronował jednostce dedykowanej badaniom i wdrożeniom oraz wszelkim przedsięwzięciom związanym z transferem nowych technologii. „Potrzebujemy ośrodka, w którym definiowane będą nowe wyzwania badawcze i rozwojowe, a wypracowana wiedza będzie miała nie tylko charakter innowacyjny, ale – przede wszystkim – znajdzie praktyczne zastosowanie w postaci konkretnych produktów, usług lub nowych technologii zaimplementowanych na rynku” – czytamy w liście popierającym utworzenie spółki od prezesa firmy Apator SA Mirosława Klepackiego. Wśród partnerów strony naukowej znalazł się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy: „Wyjście naprzeciw problemom i zapotrzebowaniom regionalnej gospodarki oraz podejmowanie działań na rzecz wyzwań naukowych, sprzyjać będzie budowaniu regionu zarówno z silnym zapleczem naukowym, jak i gospodarką opartą na inteligentnych specjalizacjach i innowacjach” – podkreśla rektor uczelni profesor Marek Adamski.

 

Chęć współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym zgłosiły także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oraz regionalne jednostki: Izba Przemysłowo-Handlowa, Klaster Przemysłowy w Bydgoszczy, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Uzdrowisko Ciechocinek, Solanki Uzdrowisko Inowrocław, Uzdrowisko Wieniec-Zdrój, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu i Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 kwietnia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2021 r.