Aktualności

Posiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Posiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

XXVII sesja sejmiku województwa

Na swym poniedziałkowym (30 listopada) posiedzeniu sejmik województwa wezwał rząd do rezygnacji z weta do budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz do bardziej rozważnego dobierania kryteriów pomocy dla instytucji kulturalnych w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. W kolejnych przyjętych stanowiskach zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys psychiatrii dziecięcej i ogłosił przyszły rok Rokiem Doktor Wandy Błeńskiej.  
 

Projekt stanowiska w  sprawie Roku Doktor Wandy Błeńskiej wniósł pod obrady marszałek Piotr Całbecki. Uczcimy w ten sposób pamięć i dzieło toruńskiej lekarki, członkini podziemnej Armii Krajowej w czasie drugiej wojny światowej, która przez 43 lata leczyła trędowatych w ośrodku misyjnym Ugandzie.

Kolejnym ważnym tematem było zdrowie psychiczne najmłodszych mieszkańców województwa. Liczne raporty i dane statystyczne jasno wskazują, że w naszym regionie, podobnie jak w całym kraju, ciągle rośnie liczba młodych ludzi zmagających się z zaburzeniami psychicznymi i podejmujących próby samobójcze, często kończące się śmiercią. Informację na temat sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim przedstawiła wojewódzka konsultant w tej dziedzinie doktor Małgorzata Dąbkowska. Sejmik przyjął wniesione przez przewodniczącą Elżbietę Piniewską stanowisko, w którym wyraża zaniepokojenie wieloletnimi zaniedbaniami i w efekcie zapaścią tego segmentu publicznego lecznictwa. „Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego pokładają nadzieje w rozpoczętej rządowej reformie psychiatrii dzieci i młodzieży, przewidującej pomoc na trzech poziomach referencyjnych. (…) Deklarujemy jednocześnie wolę poparcia wszelkich zmian i działań podejmowanych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego młodego pokolenia i będziemy wspierać inicjatywy promujące zdrowie psychiczne.” – czytamy w dokumencie.

Następne przyjęte dziś stanowisko dotyczy kwestii możliwego zawetowania przez rząd budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża głęboki niepokój wobec działań Rządu RP (…). Stanowisko rządu wyrażone przez Pana Premiera stwarza ryzyko ograniczenia funduszy europejskich przeznaczonych dla Polski. Sejmik województwa stanowczo podkreśla, że wynegocjowane kwoty oraz opracowanie dodatkowego mechanizmu wsparcia krajów członkowskich w związku ze skutkami pandemii Covid-19, jakim jest Fundusz Odbudowy, są w obecnej sytuacji ogromną szansą dla rozwoju Polski i zdecydowanie pozytywnym i oczekiwanym mechanizmem wsparcia gospodarki, która poniosła i ponosi ogromne straty spowodowane sytuacją pandemiczną. Wzywamy Rząd RP do powstrzymania się od zawetowania (…) i apelujemy do Pana Premiera o głosowanie w Radzie UE za ich przyjęciem.” – czytamy w dokumencie.

– Nie jest to stanowisko polityczne ani światopoglądowe. W żywotnym interesie samorządów, w tym samorządów wojewódzkich, jest upomnienie się o to, byśmy mogli kontynuować rozwój w oparciu o środki z UE – podkreślił zabierając głos w debacie marszałek Piotr Całbecki.

Radni zaapelowali do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o bardziej rozważne dobieranie kryteriów pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kultury: „Niezrozumiałe jest nie tylko zastosowanie przy tworzeniu i dzieleniu środków z FWK sztywnego podziału na dziedziny sztuki (trudno sobie wyobrazić nowoczesny koncert czy spektakl teatralny bez znaczącego udziału multimediów czy sztuk wizualnych), ale i celowe zawężenie katalogu potencjalnych odbiorców. Całkowite pominięcie (…) takich instytucji jak działające lokalnie i regionalnie centra kultury, w których pracuje cała rzesza wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się kreowaniem i realizacją interdyscyplinarnych projektów, jest wyjątkowo niesprawiedliwy.”

Sejmik zatwierdził rodzaje zadań finansowanych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Samorząd województwa zamierza przeznaczyć przyszłoroczne środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, a także na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym. Na dzisiejszym posiedzeniu zatwierdzono również przyszłoroczny program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Projekt był we wrześniu konsultowany z organizacjami pozarządowymi, zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane i rozpatrzone. Przewiduje się, że samorząd województwa przeznaczy na realizację programu środki budżetowe w wysokości 5,5 miliona złotych.

Zgromadzenie przyjęło też uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, wyboru przedstawicieli do rady społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni w Inowrocławiu i powołania nowego składu rady w zaproponowanym brzmieniu (szczegóły w dokumentach dołączonych do porządku obrad).

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

27 listopada 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2020 r.

Posiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie sejmiku województwa, 30 listopada 2020, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP