Aktualności

Fot. UMWKP

Konwent Marszałków o stanie epidemicznym kraju

Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski uczestniczył 26 listopada w odbywającym się online posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Gospodarzem spotkania, po raz trzeci w tym roku, było województwo lubuskie. Motywem przewodnim obrad były sytuacja epidemiologiczna kraju oraz rządowy plan przeciwdziałania pandemii, jak również wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szpitali tymczasowych i roli szpitali koordynujących.

 

W programie zalazły się ponadto zagadnienia dotyczące przeciwdziałani przemocy w rodzinie w warunkach pandemii. Izolacja i kwarantanna, konieczność zachowania dystansu, którym podlega w tych warunkach całe społeczeństwo, dotykają szczególnie rodzin znajdujących się w kryzysie. W obecnej sytuacji ofiara przemocy domowej nie ma dokąd uciec. Jak chronić się przed takim zagrożeniem w czasie pandemii i kwarantanny? Jak w tym trudnym czasie ochronić dzieci? Gdzie szukać pomocy? Zgodnie uznano, że te kwestie domagają się szybkich odpowiedzi.

 

Podczas spotkania nie mogło również zabraknąć tematyki gospodarczej. Kontynuowano tematy podjęte już na poprzednim posiedzeniu, związane z Krajowym Programem Odbudowy oraz nową perspektywą finansową Unii Europejskiej. Zastanawiano się też wspólnie, czy w dobie pandemii możliwe są jeszcze projekty międzynarodowe oraz promocja regionów na skalę światową. Województwo lubuskie jest bardzo zainteresowane szansą, jaką stwarza regionom przyszłoroczne EXPO Dubaj 2020, które będzie przebiegać pod hasłem „Connecting Minds, Creating the Future” (Łącząc umysły tworzymy przyszłość). Do udziału w posiedzeniu zaproszony został miedzy innymi Adrian Malinowski, komisarz generalny sekcji polskiej EXPO 2020 w Dubaju, który przedstawił program udziału Polski w wystawie oraz zmiany, które na organizatorach wymusiła pandemia.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także m.in. wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i wiceminister  Waldemar Buda z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Barbara Remberk i Jerzy Owsiak z Fundacji WOŚP.

 

Podczas posiedzenia przyjęto następujące stanowiska:

  • w sprawie uelastycznienia procedury umożliwiającej przesunięcia środków w ramach programów operacyjnych;
  • w sprawie prac nad Krajowym Planem Odbudowy i wskazania priorytetowych dla regionów obszarów reform do realizacji w ramach KPO
  • w sprawie kontynuacji reformy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz przyspieszenia wprowadzania reformy psychiatrii dzieci i młodzieży;
  • w sprawie finansowania terapii genowej dzieci chorych na SMA (rdzeniowy zanik mięśni);
  • w sprawie przekazania przez rząd RP informacji na temat stanu przygotowania państwa w związku ze zwiększeniem skali zachorowań na Covid-19 w sezonie jesiennym.

 

Więcej informacji na stronie www.konwent.lubuskie.pl

 

Od przyszłego roku gospodarzem obrad Konwentu Marszałków RP będzie województwo kujawsko-pomorskie.

 

Gabinet Marszałka

 

26 listopada 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2020 r.