Aktualności

Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sesja sejmiku województwa

Sytuacja na rynku pracy w Kujawsko-Pomorskiem oraz interwencje Państwowej Inspekcji Pracy były wśród głównych tematów poniedziałkowego posiedzenia (25 kwietnia) sejmiku województwa. Przed sesją radni odwiedzili prowadzony przez marszałkowską administrację punkt informacyjno-doradczy dla uchodźców wojennych z Ukrainy i uczestniczyli w otwarciu wystawy fotogramów „Kijów sprzed wojny”. Posiedzenie otworzyła tradycyjna pieśń łemkowska „Pływie kacza” („Płynie kaczka”), hymn żałobny kijowskiego Majdanu, w uroczystym wykonaniu Chóru Astrolabium.   

Zobacz:

Relacjonując ostatnie działania zarządu województwa marszałek Piotr Całbecki poinformował radnych, że zakończono przygotowania do przetargu na wieloletnią obsługę regionalnych pasażerskich połączeń kolejowych. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w najbliższy piątek (29 kwietnia).

Mówiąc o działaniach sejmiku województwa między posiedzeniami przewodnicząca Elżbieta Piniewska poinformowała o wyłonieniu składu trzydziestoosobowego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na jego pierwszą  kadencję: – Znaleźli się w nim  przedstawiciele 20 powiatów, wszystkich, z których wpłynęły kandydatury. Przyjęto także listę rezerwową, która będzie wykorzystywana w przypadku konieczności uzupełnienia składu sejmiku w trakcie kadencji. Pierwsze posiedzenie gremium zaplanowano na 13 czerwca. Więcej informacji i lista członków na stronie sejmiku województwa.

Sytuacja na regionalnym rynku pracy mimo trwającej pandemii Covid-19 zaczęła się w ubiegłym roku stabilizować – wzrosła liczba podmiotów gospodarczych i zmniejszyła się skala bezrobocia rejestrowanego. Z prognoz wynika, że ta tendencja utrzyma się również w tym roku. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Łukasz Jaworski w swoim wystąpieniu mówił m.in. o podejmujących w Kujawsko-Pomorskiem pracę Ukraińcach, zarówno uchodźcach wojennych, jak i tych, którzy przebywają w naszym kraju od dłuższego czasu. Podkreślił, że formalności związane z zatrudnianiem uchodźców są proste, rejestracja odbywa się za pomocą formularza dostępnego w sieci.

Radni wysłuchali również sprawozdania z realizacji regionalnego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami „Równe szanse 2030+”. W ramach programu podejmowane są inicjatywy mające na celu podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów. Rok 2021 był pierwszym rokiem realizacji programu. Sejmik przyjął uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pakiet przyjętych dziś uchwał dotyczy dotacji na budowę sal gimnastycznych, które umożliwią szkołom w mniejszych miejscowościach prowadzenie lekcji wychowania fizycznego we właściwych warunkach oraz przygotowanie oferty dodatkowych zajęć sportowych. Nowe obiekty tego typu powstaną przy szkołach podstawowych w Nowej Wsi (gmina Grudziądz), Grabkowie (gmina Kowal), Lubiczu Dolnym (gmina Lubicz), Ugoszczu (gmina Brzuze), Brześciu Kujawskim (Zespół Szkół nr 2), Zbrachlinie (gmina Waganiec) i Radomicach (gmina Lipno) oraz przy Zespole Szkół w Gronowie.  W Lubiczu Dolnym, Ugoszczu i Gronowie inwestycje powinny się zakończyć jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Sejmik zdecydował o dofinansowaniu dwóch ważnych wydarzeń kulturalnych – organizowanych przez Baj Pomorski 36. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora oraz organizowanego przez Teatr Polski w Bydgoszczy 21. Festiwalu Prapremier – a także o zakupie zabytkowego pałacyku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu z przeznaczeniem dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa.

Kancelaria Sejmiku

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

22 kwietnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2022 r.

Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Sesja sejmiku województwa 25 kwietnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Wizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWizyta radnych województwa w punkcie informacyjno-doradczym dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP