Aktualności

Fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

W Brukseli o bezpieczeństwie żywnościowym

Marszałek Piotr Całbecki, który jest sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego, spotkał się 22 czerwca w Brukseli z przedstawicielami europejskich organizacji i władz lokalnych oraz ekspertami zajmującymi się gospodarką, rolnictwem i globalnym rynkiem żywności by zasięgnąć ich opinii przed przygotowaniem ostatecznej wersji dokumentu. W dyskusji podkreślano konieczność zwiększenia produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej oraz wsparcia lokalnych rynków. Zdaniem uczestników konsultacji kluczowy dla oceny bezpieczeństwa żywnościowego Europy (a także w skali globalnej) będzie rok przyszły, kiedy nałożą się konsekwencje wojny na Ukrainie i skutki obecnych gwałtownych zjawisk pogodowych.    

 

Opinia, związana z obecną destabilizacją światowych rynków produktów rolnictwa, spowodowaną przez m.in. zmiany klimatu, pandemię COVID-19 oraz rosyjską agresję na Ukrainę, będzie odpowiedzią na marcowy komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie oraz na deklarację wersalską Rady Europejskiej w sprawie wojny za naszą wschodnią granicą. Zawierać będzie rekomendacje polityczne i eksperckie. Po zatwierdzeniu przez KR zostanie przekazana trzem najważniejszym unijnym instytucjom stanowiącym: Radzie Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej, stając się jedną z podstaw stanowienia prawa unijnego. Opinie KR, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych, są bardzo istotne w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej zgodnie z zasadą, że unijna polityka w kluczowych kwestiach musi być  kreowana jak najbliżej obywateli. 

 

Marszałek Piotr Całbecki, który zajmuje się jej przygotowaniem na mocy decyzji  Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), przedstawia w niej stanowisko KR w kwestii zagrożeń dla zaopatrzenia w żywność w Unii Europejskiej, światowego skoku cen towarów (w tym żywności i nawozów dla rolnictwa), a także zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ten ważny dokument prezentuje też możliwe rozwiązania dla zdestabilizowanego rynku rolnego w Europie i na świecie.

 

– Konflikt na Ukrainie będzie miał z całą pewnością wpływ na globalny deficyt żywności. Już widzimy ten wpływ, choćby w rosnących cenach produktów spożywczych. Grozi nam w związku z tym kolejna ogromna fala migracji, co oznacza problemy. Jest też kwestia polityki rolnej Unii Europejskiej. Podnoszą się głosy, że jest ona zła. No i Green Deal – trzeba zweryfikować to, czy nasza polityka w dziedzinie ochrony środowiska nie osłabia potencjału rolnego UE i, paradoksalnie, jeszcze bardziej nie uzależnia naszej gospodarki od tego, co dzieje się w Rosji i na Ukrainie – mówił przed wylotem do Brukseli gospodarz naszego województwa. (audio)

 

Poinformował też, że wstępny projekt opinii, w przygotowywaniu którego wspierali go eksperci, jest już gotowy. Dokument zostanie najprawdopodobniej przyjęty przez NAT 5 października, ostateczne głosowanie na sesji plenarnej KR w listopadzie-grudniu.

 

Opinia w sprawie europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego jest kolejną przygotowywana przez marszałka Piotra Całbeckiego dla KR. Pierwsza, dotycząca oceny adekwatności unijnych dyrektyw wodnych i dyrektywy powodziowej, została przyjęta podczas 139. sesji plenarnej komitetu w lipcu 2020.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 czerwca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2022 r.