Aktualności

Obchody święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, fot. Andrzej Obiała
Obchody święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, fot. Andrzej Obiała

UKW świętuje

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy obchodzi swoje święto. Uroczyste posiedzenie Senatu UKW odbyło się 25 kwietnia w gmachu Copernicanum przy ul. Kopernika.

Obchody Święta Uczelni były połączone z ceremonią nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu filologowi, historykowi literatury polskiej i teoretykowi literatury prof. dr. hab. Michałowi Głowińskiemu. Wręczono także medale Casimirus Magnus.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego został powołany do życia w 2005, powstał w wyniku przekształceń i rozwoju Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, dla której bazą były dorobek i majątek Wyższej Szkoły Pedagogicznej (wcześniej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej). Uczelnia kształci 10 tysięcy studentów na około 50 kierunkach, jej kadrę dydaktyczną stanowi 600 nauczycieli akademickich, w tym 160 profesorów.

Marszałkowskie środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 umożliwiły między innymi budowę gmachu Biblioteki Głównej UKW, a także realizację dwóch etapów rozbudowy uczelnianego Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu.

W aktualnym unijnym rozdaniu uczelnia, wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi z regionu pozyskała wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację kolejnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest liderem wartego 26 milionów złotych projektu, w ramach którego powstanie infrastruktura służąca badaniom nad bezpieczeństwem żywności oraz tak zwaną żywnością spersonalizowaną. Partnerami są Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, a dofinansowanie z RPO wynosi 20 milionów złotych. Kolejny, warty 13 milionów złotych projekt inwestycyjny, którego liderem jest UKW dotyczy modernizacji laboratoriów dla szeroko rozumianych nauk społecznych. Partnerem przedsięwzięcia jest UMK, a wsparcie z RPO wynosi 10,5 miliona złotych. WIĘCEJ.

Infografika przygotowana przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 kwietnia 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2018 r.

Obchody święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, fot. Andrzej ObiałaObchody święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, fot. Andrzej ObiałaObchody święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, fot. Andrzej ObiałaObchody święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, fot. Andrzej ObiałaObchody święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, fot. Andrzej ObiałaObchody święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, fot. Andrzej Obiała