Aktualności

Jedna z pracowni w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, z lewej dyrektor centrum prof. Jerzy Łukaszewicz; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Jedna z pracowni w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, z lewej dyrektor centrum prof. Jerzy Łukaszewicz; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Uczelnie stawiają na rozwój technologii

Dzięki marszałkowskiemu wsparciu ze środków naszego RPO kujawsko-pomorskie państwowe wyższe uczelnie inwestują w rozwój laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz nowoczesne pracownie dydaktyczne służące kształceniu m. in. przyszłych inżynierów. Łączna wartość przekazanego dofinansowania to prawie 90 milionów złotych.

 

– Badania naukowe, zarówno prowadzone pod konkretne zapotrzebowanie przemysłu, jak i te, które określamy jako podstawowe, są i będą napędem dla gospodarki, bo generują postęp technologiczny. Co ważne, generują też oryginalną myśl technologiczną, a tego nam właśnie potrzeba jeśli chcemy wejść na własną, niezależną i opartą o innowacje ścieżkę wzrostu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Bydgoski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest liderem konsorcjum, w którym partnerami są Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W ramach wartego 44,5 mln złotych projektu inwestycyjnego, obejmującego przede wszystkim zakupy aparatury badawczej, powstaną Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych, Laboratorium Podsystemów Funkcjonalnych oraz Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Centrum KET (kluczowych technologii wspomagających – Key Enabling Technologies – chodzi o technologie o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego), które tworzyć będzie 11 laboratoriów funkcjonujących w strukturach 6 jednostek naukowych wymienionych uczelni.

 

Doposażenie infrastruktury naukowo-badawczej zakładają też projekty dwóch innych uczelnianych konsorcjów – UKW, UTP, UMK i Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz UKW i UMK. W pierwszym przypadku chodzi o laboratoria dedykowane badaniom nad bezpieczeństwem żywności oraz tak zwaną żywnością spersonalizowaną (optymalną dla określonych grup, a nawet konkretnych osób); dofinansowanie wyniesie blisko 20,5. Przedsięwzięcie UKW i UMK, z dofinansowaniem prawie 10,5 mln złotych, dotyczy adaptacji i modernizacji budynków oraz doposażenia istniejących laboratoriów.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku tworzy Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii, na które złoży się zespół sal wykładowych, laboratoriów i pracowni na potrzeby kształcenia m. in. przyszłych informatyków, specjalistów automatyki i robotyki, inżynierów mechaników i inżynierów budowy maszyn, a także fachowców od nowych mediów i e-biznesu oraz organizacji produkcji. Centrum zajmie istniejący budynek przy Energetyków 30, który zostanie gruntowanie przebudowany i wyposażony w nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Wartość przedsięwzięcia to 28 mln złotych, wartość wsparcia blisko 20 mln złotych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 stycznia 2018 r.