Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWK-P
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWK-P

Oferta naszych LGD

Zapraszamy do skorzystania z oferty Lokalnych Grup Działania: składania wniosków o wsparcie ze środków unijnych, konsultacji i szkoleń.  LGD to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS).

 

– Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

 W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

 

W najbliższym czasie z ich wykorzystaniem organizują:  

 

  • nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do składania we wskazanych terminach wniosków w czterech naborach:

o wsparcie na projekty przewidujące zachowanie dziedzictwa lokalnego, limit środków w ramach naboru to 300 tysięcy złotych, minimalna kwota wsparcia dla pojedynczego wnioskodawcy to 50 tysięcy złotych, termin składania wniosków –
20 lutego,

 

– o wsparcie na poprawę infrastruktury kulturalnej, limit środków w ramach naboru to 700 tysięcy złotych, minimalna kwota wsparcia dla jednego wnioskodawcy wynosi
50 tysięcy złotych, wnioski można składać do 23 lutego,

 

na wsparcie projektów promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne, limit środków w ramach naboru to 220 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może ubiegać się o minimalne wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych, termin składania wniosków to 23 lutego,

 

o wsparcie przedsięwzięć na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej bądź rekreacyjnej,  minimalna kwota wsparcia dla jednego wnioskodawcy to 50 tysięcy złotych, limit środków w ramach naboru wynosi 1 milion złotych. Wnioski są przyjmowane do 23 lutego. Więcej informacji o naborach tutaj.

 

  • inna aktywność

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do udziału w warsztatach rękodzieła – decoupage. Warsztaty odbędą się w Boniewie (powiat włocławski) 26 i 27 lutego, ich adresatami są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Swój udział można zgłaszać organizatorom do 9 lutego, więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupą Działania PałukiWspólna Sprawa w Żninie zaprasza do udziału w projekcie Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim”. Swoją ofertę kieruje do 80 osób, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w codziennych czynnościach. Wsparciem zostaną objęte również ich rodziny. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z usług opiekunów oraz pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów, asystentów osób niepełnosprawnych, pracowników socjalnych. Ich opiekunowie skorzystają ze szkoleń zwiększających umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, poradnictwa prawnego, medycznego, rehabilitacyjnego oraz psychologicznego. Więcej na stronie LGD.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

29 stycznia 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2018 r.