Aktualności

Fot. KPZMiUW
Fot. KPZMiUW

Powiat świecki bezpieczny przed wielką wodą

Zakończyła się rozpoczęta w ubiegłym roku przebudowa przebiegającego przez gminę Dragacz w powiecie świeckim odcinka wału wiślanego Sartowice-Nowe. Ta ważna dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w naszym regonie inwestycja została sfinansowana z marszałkowskich środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na terenach chronionych przez wał Sartowice-Nowe w rejonie miejscowości Bratwin i Michale w powiecie świeckim mieszka cztery tysiące osób, obszar objęty ochroną to 9,5 tysiąca hektarów użytków rolnych w gminach Nowe, Dragacz i Świecie. Niezbędna modernizacja tego odcinka – m. in. wzmocnienie i uszczelnienie korpusu oraz podłoża pod budowlą za pomocą stanowiących barierę przeciw przesiąkaniu specjalnych mat kompozytowych oraz wbitych w korpus wału i podłoże szczelnych stalowych ścian – wymagała zaangażowania ponad 18 milionów złotych.

– Badania, w tym ocena stanu technicznego wału, wykazały, że inwestycja jest niezbędna dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tej części regionu. To są sprawy, na których oszczędzać nie wolno – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji był do końca ubiegłego roku marszałkowski Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Od 1 stycznia, w myśl nowego prawa wodnego, jego kompetencje przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nowa instytucja podległa administracji rządowej, która ostatecznie finalizowała przedsięwzięcie. Wykonawcą robót była spółka Transport Lider.

Marszałek Piotr Całbecki i wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisali w lutym porozumienie, na podstawie którego wojewódzkiej administracji rządowej przekazaliśmy należący do samorządu województwa sprzęt przeciwpowodziowy, składowany w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym zlokalizowanym w Świeciu i w Chełmnie. Chodzi m.in. o sprzęt pływający, pompy, łopaty, szpadle i kilofy, worki na piasek, liny, latarki i pochodnie, płaszcze przeciwdeszczowe i buty gumowe – wszystko do użycia w razie zagrożenia powodziowego. Zasoby te przekazaliśmy nieodpłatnie, bo nadrzędną wartością jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe – bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

25 kwietnia 2018 r.

Fot. KPZMiUWPrzekazany wojewodzie sprzęt przeciwpowodziowy, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPrzekazany wojewodzie sprzęt przeciwpowodziowy, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPrzekazany wojewodzie sprzęt przeciwpowodziowy, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPrzekazany wojewodzie sprzęt przeciwpowodziowy, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPrzekazany wojewodzie sprzęt przeciwpowodziowy, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPrzekazany wojewodzie sprzęt przeciwpowodziowy, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPrzekazany wojewodzie sprzęt przeciwpowodziowy, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPrzekazany wojewodzie sprzęt przeciwpowodziowy, fot. Andrzej Goiński/UMWKP