Aktualności

Podpisanie porozumienia w sprawie przekazania zasobów magazynu przeciwpowodziowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Podpisanie porozumienia w sprawie przekazania zasobów magazynu przeciwpowodziowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Sprzęt przeciwpowodziowy w ręce wojewody

Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisali 27 lutego w Toruniu porozumienie, w myśl którego należący do samorządu województwa sprzęt przeciwpowodziowy zostanie przekazany wojewódzkiej administracji rządowej.

 

To jeden z efektów obowiązującego od początku tego roku nowego prawa wodnego, w myśl którego dotychczasowe kompetencje marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (KPZMiUW) we Włocławku przejęła nowa instytucja rządowa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowe prawo stanowi też, że za wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych odpowiadają teraz wojewodowie.

 

KPZMiUW (obecnie w likwidacji), samorządowa wojewódzka jednostka organizacyjna zarządzająca zasobami wodnymi i odpowiedzialna za urządzenia przeciwpowodziowe i melioracyjne w Kujawsko-Pomorskiem do końca ubiegłego roku, administruje wojewódzkim magazynem przeciwpowodziowym zlokalizowanym w Świeciu i w Chełmnie. Znajdują się w nim m.in. sprzęt pływający, pompy, łopaty, szpadle i kilofy, worki na piasek, liny, latarki i pochodnie, płaszcze przeciwdeszczowe i buty gumowe – wszystko do użycia w razie zagrożenia powodziowego. 

 

– Zasoby te przekazujemy nieodpłatnie. Nadrzędną wartością jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe – bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

 

Powstały w 2001 roku KPZMiUW w latach 2007-2017 na realizację swojej misji pozyskał ponad 400 milionów złotych, w tym 280 mln złotych na 111 przedsięwzięć inwestycyjnych. Źródłem tych  środków był przede wszystkim unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nakłady na utrzymanie i eksploatację wód i urządzeń wodnych wyniosły w tym czasie łącznie ponad 155 milionów złotych, w samym tylko 2017 roku blisko 17 mln złotych. Instytucja ma na swoim koncie modernizację 63 kilometrów wałów przeciwpowodziowych, regulację 170 kilometrów rzek i kanałów, modernizację budowli hydrotechnicznych, przebudowę rurociągów i budowę zbiorników retencyjnych oraz zmeliorowanie ponad 1 100 hektarów gruntów rolnych.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 lutego 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2018 r.

 

Podpisanie porozumienia w sprawie przekazania zasobów magazynu przeciwpowodziowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPodpisanie porozumienia w sprawie przekazania zasobów magazynu przeciwpowodziowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPodpisanie porozumienia w sprawie przekazania zasobów magazynu przeciwpowodziowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPodpisanie porozumienia w sprawie przekazania zasobów magazynu przeciwpowodziowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP