Aktualności

Otwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Otwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Szpital psychiatryczny w Świeciu: nowoczesna lecznica, kompleksowa modernizacja

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w miniony piątek (11 czerwca) w otwarciu dwóch nowo zmodernizowanych oddziałów w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Pierwsi pacjenci zostaną tu ulokowani jeszcze w tym miesiącu.

– Placówka w Świeciu, którą od lat konsekwentnie modernizujemy, z każdą kolejną inwestycją staje się bliższa modelu nowoczesnej, dobrze utrzymanej lecznicy. A to, że mieści się w zabytkowych murach, może być w tym przypadku walorem i oznacza tylko tyle, że musimy podchodzić do przedsięwzięć modernizacyjnych z dbałością o zachowanie historycznego kształtu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Budynek nr 5, w którym mieszczą się dwa ogólne odziały psychiatryczne, przeszedł gruntowny remont połączony ze stworzeniem nowego, odpowiadającego współczesnym zasadom lecznictwa psychiatrycznego układu funkcjonalnego i modernizacją energetyczną. Ma teraz windę, a na zagospodarowanym poddaszu dodatkowe sale terapii zajęciowej i gabinety lekarskie.

Inwestycja, która kosztował 8 600 tys. złotych, została zrealizowana dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020. W połowie przyszłego roku, po podobnie założonym kapitalnym remoncie, powinien zostać oddany do użytku budynek nr 6, w którym także mieszczą się dwa oddziały łóżkowe. Koszt tego przedsięwzięcia to 5,5 mln złotych. Także tu zaangażowane są środki unijne, których gestorem w ramach RPO jest Urząd Marszałkowski.

Podlegający samorządowi województwa Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu jest najstarszą i najdłużej działającą tego typu placówką w Polsce. Ulokowany jest w zabytkowym XIX-wiecznym zespole budynków, zaprojektowanym zgodnie z panującymi ówcześnie zasadami leczenia chorób psychicznych. Obecnie jest miejscem leczenia chorych z zaburzeniami psychicznymi oraz terapii uzależnień. Funkcjonuje tu także poradnia leczenia uzależnień, prowadząca m.in. psychoterapię (dla osób uzależnionych, osób współuzależnionych oraz najbliższych uzależnionego). Prowadzona systematycznie od wielu lat kompleksowa modernizacja placówki (kolejno wszystkie pawilony terapeutyczne, kuchnia, szpitalne sieci, budynki administracyjny i techniczne, modernizacja energetyczna, zakupy sprzętu i wyposażenia) jest finansowana obecnie środkami RPO, a wcześniej naszego medycznego pakietu stulecia, czyli marszałkowskiego programu modernizacji wszystkich lecznic wojewódzkich.

Zobacz Lśniąca kuchnia i smaczne szpitalne posiłki w Świeciu

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

11 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021 r.

Otwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPOtwarcie zmodernizowanych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP