Aktualności

Otwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Otwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Dom dla seniorów w powiecie brodnickim

Osoby starsze i niesamodzielne oraz ich rodziny mogą korzystać z usług opiekuńczych świadczonych przez działające w regionie domy dziennego pobytu. W piątek (11 czerwca) otwarto kolejną taką placówka w Domu Nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Pasterek w Jabłonowie-Zamku (powiat brodnicki). W uroczystości wziął udział marszałek Piotr Całbecki.

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Dzienne domy pobytu, których wiele powstaje na obszarach wiejskich, to odpowiedź na potrzeby osób w starszym wieku i ich rodzin. Zapewniają nie tylko profesjonalne usługi opiekuńcze, ale pozwalają też aktywnie spędzać czas seniorom – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Domy dziennego pobytu to ośrodki wsparcia przeznaczone dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek bądź niepełnosprawność. W nowo otwartej placówce przeznaczonej dla 30 osób podopieczni będą mogli brać udział m.in. w zajęciach z psychologiem, zajęciach terapeutycznych rozwijających zainteresowania i kontakty interpersonalne (np. warsztatach teatralnych, muzycznych i plastycznych) oraz imprezach integracyjnych. W ciągu dnia otrzymają dwa posiłki, zapewniony zostanie im także transport z i do placówki. Dzienny dom pobytu działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Placówka w Jabłonowie-Zamku powstała w ramach dużego projektu, który obejmuje utworzenie 13 domów dziennego pobytu dla 416 osób niesamodzielnych na terenie województwa. Takie miejsca powstały lub powstaną:

 • w Młyńcu Pierwszym (powiat toruński),
 • w Przysieku (powiat toruński),
 • w Górznie (powiat brodnicki),
 • w Krzyżówkach (powiat lipnowski),
 • w Boniewie (powiat włocławski),
 • w Urszulewie (powiat rypiński),
 • w Szczkowie (powiat włocławski),
 • w Stalmierzu (powiat lipnowski),
 • w Rachcinie (powiat lipnowski),
 • w Rypinie,
 • w Chełmnie,
 • w Jabłonowie-Zamku (powiat brodnicki),
 • w Biskupicach (powiat toruński).

Poza zapewnieniem seniorom opieki oraz zorganizowaniem dla nich zajęć terapeutycznych projekt zakłada również utworzenie centrum usług środowiskowych, w którym świadczone będą usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich bliskich. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi ponad 22 miliony złotych, z czego ponad 19 milionów złotych stanowi dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Na budowę nowych dziennych domów pobytu, modernizację i adaptację na ich potrzeby istniejących obiektów oraz utworzenie klubów seniora i samopomocy za pośrednictwem samorządu województwa z naszego RPO trafiło blisko 160 milionów złotych. Środki te pozwoliły na realizację 96 projektów na terenie całego regionu. Lista wszystkich projektów.

Trwa również nabór w innym marszałkowskim projekcie przeznaczonym dla seniorów. Jeszcze w tym roku do mieszkańców 78 gmin i miast naszego regionu trafi 3 tysiące bransoletek życia, które ratują w sytuacjach zagrożenia i dają poczucie bezpieczeństwa.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

11 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja 14 czerwca 2021 r.

Otwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie dziennego domu pobytu w Jabłonowie-Zamku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP