Aktualności

Spotkanie z ubiegłorocznymi Prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Spotkanie z ubiegłorocznymi Prymusami Pomorza i Kujaw, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Marszałkowskie wsparcie dla prymusów

Mają bardzo dobre oceny na świadectwie, wygrywają konkursy, biorą udział w olimpiadach. 202 uczniów szkół podstawowych i 346 liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych otrzyma w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego programu edukacyjnego Prymus Pomorza i Kujaw. Do najlepszych trafi łącznie blisko 1,5 mln złotych.

Marszałkowskie wsparcie skierowane jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości.

W roku szkolnym 2021/2022 wsparcie trafi do 548 młodych ludzi. Otrzymają oni stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły, w jakiej uczeń pobiera naukę). Pieniądze będą wypłacane w dwóch transzach.

Najliczniej reprezentowane szkoły to Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

Listy stypendystów w podziale na powiaty:

Prymusi Pomorza i Kujaw w liczbach:

  • w roku szkolnym 2021/2022 stypendia otrzyma 548 uczniów
  • 202 stypendystów to uczniowie podstawówek, a 346 szkół ponadpodstawowych
  • wysokość wsparcia wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych
  • wartość stypendiów do wypłaty to 1 490 500 złotych.

Urząd Marszałkowski realizuje trzy programy stypendialne finansowane z naszego RPO – poza uzdolnionymi w zakresie przedmiotów ścisłych wsparcie otrzymują także uczniowie szkół zawodowych i humaniści.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

10 stycznia 2022 r.