Aktualności

Uroczystość wręczenia wyróżnień najlepszym stypendystom projektu Humaniści na start! 2019 rok, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Uroczystość wręczenia wyróżnień najlepszym stypendystom projektu Humaniści na start! 2019 rok, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Szkolni humaniści ze stypendiami

Mają bardzo dobre oceny na świadectwach, wygrywają konkursy, biorą udział w olimpiadach – znamy listę 65 uczniów podstawówek i 335 licealistów, którzy w tym roku otrzymają stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Humaniści na start. Prymusi otrzymają nawet 4 tysiące złotych.

– Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Młodzi ludzie otrzymają stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych, czyli 400 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę). Środki mogą wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Najliczniej reprezentowane szkoły to I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Listy stypendystów w podziale na powiaty:

Humaniści na start w liczbach:

  • wsparcie otrzymało 400 uczniów
  • 65 stypendystów to uczniowie szkół podstawowych, a 335 liceów
  • wsparcie wyniesie od 200 do 400 złotych przez 10 miesięcy
  • maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych.

Urząd Marszałkowski realizuje trzy programy stypendialne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – poza humanistami stypendia otrzymują także uzdolnieni w zakresie przedmiotów ścisłych i uczniowie szkół zawodowych.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

29 grudnia 2021 r.