Aktualności

Spotkanie z ubiegłorocznymi stypendystami, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Spotkanie z ubiegłorocznymi stypendystami, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Nawet 5 tysięcy złotych dla naszych prymusów zawodu

350 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych otrzyma w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II. Do najlepszych trafi w tym roku łącznie blisko 1,4 mln zł.

– W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne skierowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Pieniądze w ramach programu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II trafiają zarówno do uczniów techników jak i szkół branżowych. To środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin – mówi marszałek Piotr Całbecki.     

Projekt stypendialny Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II realizujemy w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2021/2022 wsparcie trafi do 500 uczniów regionu. Wysokość stypendium wyniosła od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Wśród szkół z największą liczbą stypendystów są Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim (42 stypendystów), Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim (23 stypendystów) i Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu (22 stypendystów).

Listy stypendystów w podziale na powiaty:

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II  w liczbach:

  • stypendia trafią do 500 młodych
  • wśród nich 350 to uczniowie techników, a 150 szkół branżowych
  • wysokość wsparcia wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie
  • stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy
  • wartość stypendiów do wypłaty to 1 397 500  złotych.

Urząd Marszałkowski realizuje trzy programy stypendialne finansowane z naszego RPO – poza uczniami szkół zawodowych stypendia otrzymują także uzdolnieni w zakresie przedmiotów ścisłych i humaniści.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

3 stycznia 2022 r.