Aktualności

Fot. Piotr Ulanowski/freepress.pl
Fot. Piotr Ulanowski/freepress.pl

Stawiamy na innowacje

W naszym regionie z roku na rok w znacznym stopniu rosną nakłady na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Efekty widać między innymi poprzez wprowadzanie nowych technologii. W 2015 roku kujawsko-pomorskie instytucje uzyskały rekordową liczbę zgłoszonych (165) i opatentowanych (79) wynalazków.

 

W 2015 roku na działalność badawczą i rozwojową w naszym regionie przeznaczono prawie 365 mln złotych. W porównaniu z rokiem 2014 było to ponad 100 mln złotych więcej. Największy wzrost i co za tym idzie największe nakłady finansowe przeznaczane są na działalność w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych (218,5 mln złotych), prawie 100 mln złotych przeznaczono na rozwój nauk przyrodniczych, zaś wkład w nauki medyczne, społeczne i humanistyczne wyniósł po około 15 mln złotych.

 

Wzrost nakładów wiąże się ze zwiększeniem liczby jednostek zajmujących się działalnością badawczą i rozwojową. W przeciągu 10 lat (2005-2015) ich liczba powiększyła się pięciokrotnie. Tak znacząca zmiana była możliwa głównie dzięki nowopowstałym i przebranżowionym przedsiębiorstwom. Rośnie także liczba zatrudnionych przy tego rodzaju dzielności, w 2015 roku było to 4995 osób.

 

 – Obecnie istniejący dobry klimat dla działalności innowacyjnej, konkurencyjny rynek oraz stale zwiększające się nakłady przyczyniają się do wprowadzania innowacji technologicznych. Wspomagamy ten proces poprzez nasz Regionalny Program Operacyjny. W jednym z obecnie trwających konkursów małe i  średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dotacje na przedsięwzięcia wdrożeniowe, dzięki którym wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W latach 2013-2015 największy odsetek (77%) wytworów innowacyjnych zanotowano w produkcji urządzeń elektrycznych. Prawie połowa wprowadzanych na rynek wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych to także innowacje. Znaczącą liczbę nowych technologii wypracowano również w produkcji wyrobów z metali oraz maszyn i urządzeń (około jednej trzeciej wszystkich produktów).

 

W wielu dziedzinach innowacje nie byłyby możliwe bez nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Prawie wszystkie (93%) kujawsko-pomorskie przedsiębiorstwa w swojej działalności wykorzystują komputery z dostępem do internetu. W większości poprzez stałe łącze szerokopasmowe (prawie 84 %), w tym w ciągu ostatnich lat ze stałym znaczącym wzrostem łączy mobilnych (obecnie 66%). Jedna trzecia przedsiębiorstw zakupów dokonuje poprzez internet, a prawie wszystkie w ten sposób komunikują się z administracją publiczną.

 

Wszystkie dane pochodzą z Rocznika Statystycznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok, wydanego przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 lutego 2017 r.