Aktualności

Sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sejmik udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa

Piątkowe (27 maja) przegłosowanie wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa poprzedziła debata. Po przerwie sejmik województwa zajmował się  m.in. kujawsko-pomorskim programem wspierania rodzin i zaakceptował przekazanie środków budżetu województwa na przedsięwzięcia prowadzone przez samorządy lokalne.  

Najpierw została przeprowadzona procedura związana z wotum zaufania. Raport o stanie województwa 2021 zaprezentował marszałek Piotr Całbecki, następnie miała miejsce debata; po niej sejmik uchwalił wotum zaufania. Podstawą udzielenia przez sejmik absolutorium zarządowi województwa jest zgodnie z prawem przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok. Po wcześniejszej pozytywnej rekomendacji Regionalnej Izby Obrachunkowej i sejmikowej Komisji Rewizyjnej oraz po dzisiejszej debacie sejmik zaakceptował oba dokumenty, a następnie przegłosował uchwałę absolutoryjną.

Po przerwie radni wysłuchali raportów z realizacji Kujawsko-pomorskiego programu wspierania rodziny i Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za ubiegły rok. Samorząd województwa zleca organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert realizację zadań publicznych m.in. w zakresie kultury, sztuki, sportu, pomocy i integracji społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych; współpracuje też z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wielu przedsięwzięć.

Radni zdecydowali o pomocy finansowej samorządowi Torunia na organizację koncertu upamiętniającego 100. rocznicę urodzin Kazimierza Serockiego, urodzonego w grodzie Kopernika wybitnego współczesnego kompozytora i pianisty. Koncert odbędzie się 30 października 2022 r. w sali koncertowej Jordanki. Wsparcie przekazujemy też na utrzymanie Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej, łączącej Żnin z Wenecją, Biskupinem i Gąsawą. Funkcjonująca od 120 lat kolejka jest charakterystycznym elementem pałuckiego krajobrazu, przejazd nią jest popularną atrakcją turystyczną tej części województwa. Środki z budżetu województwa otrzymają też samorządy lokalne utrzymujące astrobazy, czy niewielkie obserwatoria astronomiczne, pozwalające na rozwijanie zainteresowań astronomicznych uczniów kujawsko-pomorskich szkół. Po 12 latach użytkowania służące im pawilony wymagają remontów.

Porządek obrad i dokumenty

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

26 maja 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2022 r.

Sejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik debatuje nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP