Aktualności

Drogi w regionie nocą, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Konsultacje społeczne planu transportowego województwa

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego (RPT) 2021-2027, który jest jednym z kluczowych dokumentów dla realizacji strategii rozwoju województwa i przyszłego Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

 

Nasz Regionalny plan transportowy to podstawa wdrażania Strategii Przyspieszenia 2030+ w zakresie wojewódzkich inwestycji transportowych. Poddawany konsultacjom projekt dokumentu zawiera opis stanu i uwarunkowań rozwoju systemu transportowego regionu, w tym uwarunkowania społeczno-gospodarcze i środowiskowe, a także aspekty formalne wynikające z obecnego otoczenia prawnego oraz analizy systemu transportowego pod kątem infrastruktury, organizacji i bezpieczeństwa. Uwzględniono w nim m.in. wyniki badań preferencji użytkowników pasażerskiego transportu indywidualnego i zbiorowego, informacje o zidentyfikowanych obszarach wykluczenia transportowego i dane dotyczące transportu towarowego. Na tej podstawie ustalone zostały cele inwestycyjne w zakresie infrastruktury i projekty rekomendowane do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.

 

Konsultacje społeczne rozpoczynają się jutro (27 maja) i potrwają do 4 lipca. Do udziału zarząd województwa zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, a także mieszkańców regionu.  

 

Projekt dokumentu, formularze składania wniosków i informacje o trybie konsultacji

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 maja 2022 r.