Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Seniorzy w centrum uwagi

Uczestnicy odbywającego się we wtorek (13 września) w Toruniu Forum Seniora jako pierwsi złożyli wnioski w rozpoczynającej się wkrótce otwartej rekrutacji nowych uczestników marszałkowskiego programu teleopieki domowej, opartego na monitorująco-komunikacyjnych „bransoletkach życia”. Gościem forum był marszałek Piotr Całbecki.

Na nasz opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej składają się monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz uruchomione w ubiegłym roku centrum operacyjne. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się 88. (Osiemdziesiątym dziewiątym partnerem jest marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, która zorganizowała i prowadzi centrum operacyjne systemu.) Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo zarezerwowaliśmy dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty są pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy.

Bransoletki życia”

  • dla 3 tys. podopiecznych
  • pomiar tętna
  • pomiar nasycenia krwi tlenem
  • czujnik upadku
  • komunikacja głosowa z centrum operacyjnym
  • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Zobacz „Bransoletka” to bezpieczeństwo i samodzielność seniora

Obecna, prowadzona przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rekrutacja, która oficjalnie ruszy 19 września, to oferta dla niesamodzielnych osób starszych mieszkających w gminach, które do programu nie przystąpiły, a także dla tych, którzy z jakichś powodów nie otrzymali „bransoletek” dystrybuowanych przez gminy będące partnerami programu. Ten segment uczestników ponosić będzie symboliczną odpłatność za udział w programie w wysokości 35 złotych miesięcznie, z której zwolnimy osoby o najniższych dochodach.

– Zakładamy, że w ten sposób będziemy mogli zaprosić do projektu wszystkich potrzebujących tego rodzaju wsparcia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Szczegóły i formularze na portalu ROPS

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego prowadzi starannie zaplanowaną politykę senioralną, odpowiadającą na potrzeby i oczekiwania osób starszych. Pamiętamy, że seniorzy, podobnie jak pozostałe grupy wiekowe, są bardzo zróżnicowaną grupą społeczną, dlatego adresowane do nich działania muszą to uwzględniać. Wachlarz działań, realizowanych przez nasze instytucje oraz przez finansowane za pomocą marszałkowskich grantów organizacje pozarządowe, jest więc szeroki – od ofert twórczego spędzania wolnego czasu po oferty pomocowe i opiekuńcze. Program teleopieki domowej jest jedną z nich.

Odbywające się po raz piąty regionalne Forum Seniora, na które przyjechali do Torunia starsze panie i starsi panowie z całego regionu, to wydarzenie edukacyjno-informacyjne z wykładami na temat zdrowego trybu życia, potrzebnych w życiu codziennym nowych technologii oraz wybranych zagadnień prawnych i z dziedziny bankowości, a także polityki senioralnej państwa i naszego województwa. Wykład „Teleopieka i telemedycyna jako uzupełnienie systemu usług opiekuńczych i opieki zdrowotnej” wygłosiła Katarzyna Strzelecka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Organizatorem był bydgoski oddział grupy medialnej Polska Press. Samorząd województwa jest partnerem strategicznym organizatorów.

Z polityką senioralną łączyła się też odbywająca się w Toruniu 24. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej (13-15 września), w której uczestniczyli m.in. specjaliści z USA, Niemiec, Austrii i Finlandii.  W sesji inauguracyjnej uczestniczył członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

13 września 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2022 r.

Forum Seniora w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPForum Seniora w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPForum Seniora w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPForum Seniora w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPForum Seniora w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP