Aktualności

Debata Regionalistów, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Debata Regionalistów, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

O łączeniu teraźniejszości z przeszłością – regionaliści debatowali w Bydgoszczy

30 sierpnia w Młynach Rothera w Bydgoszczy odbyła się Debata Regionalna, której uczestnikami były osoby zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o regionie Kujaw i Pomorza, członkowie Forum Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele środowisk samorządowych oraz pasjonaci wiedzy o naszym regionie. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Uczestnicy debaty dyskutowali o problemach związanych z funkcjonowaniem lokalnych środowisk regionalistów. Była to okazja do wymiany poglądów, prezentacji doświadczeń oraz wskazania na uwarunkowania wpływające na funkcjonowanie ruchu regionalistycznego. Omówiono też wstępne założenia Kongresu Regionalistów planowanego jeszcze w tym roku.

 

Podkreślono potrzebę promowania postaci historycznych, w tym byłych regionalistów, jako ważnych dla procesu rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego i budowania identyfikacji terytorialnej. Z uwagi na obszar zainteresowań regionalistów, podkreślono istotę łączenia teraźniejszości z przeszłością oraz umiejętne budowanie przyszłych rozwiązań dla regionu, a także popularyzowanie wiedzy o regionie. Zwrócono uwagę na potencjał bibliotek publicznych, których zbiory regionalne mają kluczowe znaczenie w procesie poszerzania wiedzy o regionie i stanowią ważny atut, wykorzystywany w działaniach podejmowanych przez regionalistów.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

12 września 2022 r.

 

Debata Regionalistów, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPDebata Regionalistów, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPDebata Regionalistów, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPDebata Regionalistów, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPDebata Regionalistów, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPDebata Regionalistów, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP