Aktualności

Podpisanie umowy na kolejny etap DW 544, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Podpisanie umowy na kolejny etap DW 544, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Droga 544: wkrótce wizytówka regionu

Wiosną zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 544 między Brodnicą a granicą województwa. Zmodernizowane zostały odcinki o łącznej długości prawie 7 kilometrów. W poniedziałek (12 września), w obecności marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego oraz starosty brodnickiego Piotra Boińskiego, podpisano umowę o wartości 15 mln zł z wykonawcą drugiego etapu inwestycji, obejmującego m.in. przebudowę drogi w obrębie miejscowości Stare Świerczyny, Łaszewo i Grążawy. Ruszyły też prace nad dokumentacją niezbędną do budowy obwodnicy Brodnicy.

 

Droga wojewódzka nr 544 łączy powiat brodnicki z południową częścią województwa warmińsko-mazurskiego. Na długości ponad 20 kilometrów komunikuje między innymi Brodnicę oraz gminy wiejskie Brodnica oraz Bartniczka, stanowi też ważne połączenie pomiędzy drogami krajowymi nr 15 i S7.

 

– Za nami pierwszy etap przebudowy. Za półtora roku droga 544 będzie wizytówką naszego regionu – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Zakres robót obejmuje wymianę warstw jezdni, wykonanie zjazdów i elementów poprawiających odwodnienie, odtworzenie poboczy oraz oznakowania poziomego, odbudowę rowów odwodnieniowych i remont chodników oraz zatok postojowych. W nawierzchnię jezdni wbudowana zostanie też specjalna stalowa siatka zbrojeniowa, co zapobiegnie powstawaniu kolein i spękań na trasie, którą porusza się wiele ciężarówek. Poza tym wykonawca, którym jest firma Strabag, odpowiedzialny będzie za przebudowę przepustu w Łaszewie. Wymieni też wszystkie bariery energochłonne.

 

Przebudowane zostaną odcinki o łącznej długości 4,5 kilometra, przebiegające przede wszystkim przez tereny zabudowane. Zakończenie prac budowlanych planowane jest jesienią przyszłego roku. Inwestycja jest finansowana ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Wcześniej odnowione zostały odcinki poza miejscowościami, o łącznej długości prawie 7 kilometrów. Te prace zakończyły się wiosną i pochłonęły 7 mln zł. Były finansowane również z budżetu województwa.

 

W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy samorządem województwa, powiatem brodnickimi, miastem Brodnica i gminą Brodnica aktualizowana jest dokumentacja projektowa niezbędna do budowy obwodnicy Brodnicy od strony południowo-wschodniej, która stanie się częścią drogi wojewódzkiej nr 544 i wyprowadzi tranzyt z centrum miasta. Zadanie o wartości 656 tysięcy realizuje pracownia projektowa Inwestor z Konina. Samorząd województwa pozyskał też 32 mln zł dofinansowania na realizację całego przedsięwzięcia ze środków centralnych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

 

Droga nr 544 łącząca Brodnicę, Działdowo i Ostrołękę  jest jedną z blisko 90 tras zarządzanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Sieć dróg wojewódzkich ma długość ponad 1 700 kilometrów, z czego w powiecie brodnickim ponad 60 kilometrów.

 

Modernizacja drogi wojewódzkiej 544 w liczbach:

  • 4,5 km to długość odcinków drogi wojewódzkiej nr 544, które zostaną przebudowane pomiędzy Brodnicą i granicą województwa w II etapie,
  • 15 mln zł to koszt prac budowlanych,
  • 8 miesiący potrwają prace budowlane (nie wlicza się do nich okresu zimowego),
  • 5 lat gwarancji udzieli wykonawca,
  • 6,6 kilometra drogi nr 544 przebudowano w I etapie.

 

Ponad miliard złotych na wojewódzkie drogi

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych przeznacza obecnie 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne 230 milionów złotych, które przeznaczymy na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach. Zdobyliśmy też prawie 170 milionów złotych dofinansowania na budowę kolejnych trzech obwodnic.

 

Czytaj także

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

12 września 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2022 r.

 

Podpisanie umowy na kolejny etap DW 544, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie umowy na kolejny etap DW 544, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie umowy na kolejny etap DW 544, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie umowy na kolejny etap DW 544, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie umowy na kolejny etap DW 544, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie umowy na kolejny etap DW 544, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMapka drogi 544