Aktualności

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

„Bransoletka” to bezpieczeństwo i samodzielność seniora

Po liście marszałka Piotra Całbeckiego do burmistrzów i wójtów 11 kolejnych gmin przystąpiło do przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) dużego programu teleopieki domowej, opartego na monitorująco-komunikacyjnych „bransoletkach życia”, zaś niektóre z tych, które już w programie uczestniczyły, złożyły zapotrzebowanie na dodatkowe urządzenia. Nowe gminy już przygotowują nabory uczestników.

 

– Ten rodzaj wsparcia osób w podeszłym wieku jest bardzo właściwy i oczekiwany. „Bransoletki życia” to poczucie bezpieczeństwa i zachowana na dłużej samodzielność i sprawność najstarszych mieszkańców regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej, na który składają się monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz uruchomione w ubiegłym roku centrum operacyjne, jest kontynuacją dobrze przyjętego pilotażu, z którego skorzystało 210 osób. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu – początkowo zgłosiło się 78, w tym wszystkie duże miasta, obecnie lista partnerów kończy się na 88. pozycji. (Osiemdziesiątym dziewiątym partnerem jest marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, która zorganizowała i prowadzi centrum operacyjne systemu.) Ostatnią porcję „bransoletek” rozprowadzi ROPS wśród mieszkańców gmin, które nie przystąpiły do programu.

 

Wśród samorządów, które zdecydowały się przystąpić do programu po grudniowym liście-apelu marszałka województwa są m.in. gmina wiejska Grudziądz, gmina Osielsko w powiecie bydgoskim i Aleksandrów Kujawski. Zapotrzebowanie na dodatkowe bransoletki złożyły m.in. miasto Toruń (150 nowych urządzeń) i miasto Bydgoszcz (100). 

 

Aktualna lista partnerów

 

Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo w rekrutacji zarezerwowaliśmy dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty są pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy.

 

Projekt, z budżetem w wysokości 19 mln złotych, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020.

 

„Bransoletki życia”

  • dla 3 tys. podopiecznych
  • pomiar tętna
  • pomiar nasycenia krwi tlenem
  • czujnik upadku
  • komunikacja głosowa z centrum operacyjnym
  • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 lipca 2022 r.