Aktualności

Przekazanie darów z Wielkiej Brytanii, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Przekazanie darów z Wielkiej Brytanii, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Ścieżka sensoryczna dla chorych z Ukrainy (UA)

Służąca m.in. do ćwiczeń sprawności motorycznej i koordynacji ruchowej ścieżka sensoryczna wzbogaci salę terapeutyczną dla niepełnosprawnych podopiecznych ewakuowanego domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie, którzy przebywają w budynku dawnego szpitala psychiatrycznego w Toruniu. Elementy ścieżki zostały zakupione dzięki funduszom pozyskanym ze zbiórki zorganizowanej przez mieszkańców Leeds i uczniów szkoły St. Anne w Welton w Wielkiej Brytanii.

Українська версія внизу сторінки

Służąca m.in. do ćwiczeń sprawności motorycznej i koordynacji ruchowej ścieżka sensoryczna wzbogaci salę terapeutyczną dla niepełnosprawnych podopiecznych ewakuowanego domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie, którzy przebywają w budynku dawnego szpitala psychiatrycznego w Toruniu. Elementy ścieżki zostały zakupione dzięki funduszom pozyskanym ze zbiórki zorganizowanej przez mieszkańców Leeds i uczniów szkoły St. Anne w Welton w Wielkiej Brytanii.

W piątkowym (15 lipca) spotkaniu, podczas którego przedstawiciele darczyńców Lee Ellerker, Christopher Sharp i Marin Merrigan przekazali komponenty ścieżki, zabawki, kosmetyki do pielęgnacji i środki czystości, wzięli udział także dyrektor ukraińskiego ośrodka dla osób z niepełnosprawnością , prezes zarządu Pracowni Wspierania Rozwoju AIM oraz pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS).

– Wśród naszych podopiecznych są osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Część z nich wymaga 24-godzinnej opieki i pomocy przy codziennych czynnościach, inni zaś potrzebują wsparcia logopedy, fizjoterapeuty czy masażysty. Zarówno młodsi jak i starsi mogą liczyć na kompleksową opiekę – mówiła Aleksandra Fajga, prezes zarządu Pracowni Wspierania Rozwoju AIM.

– Naszym obowiązkiem jest pomoc tym osobom, chorym i wymagającym opieki, dlatego czynimy wiele, aby warunki mieszkalne i oferowane wsparcie w pełni odpowiadały potrzebom podopiecznych  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Chorzy ewakuowanego w związku z działaniami wojennymi domu opieki trafili do Torunia w marcu. W porozumieniu z wojewodą i starostwem powiatowym w Żninie marszałek Piotr Całbecki zdecydował o oddaniu do dyspozycji ukraińskiego domu opieki pustych budynków po szpitalu psychiatrycznym przy ulicy Skłodowskiej-Curie. Marszałkowski ROPS uzyskał na pomoc przebywającym w ośrodku niepełnosprawnych Ukraińców 3,5 mln złotych ze środków PFRON.

Obecnie w ośrodku znajduje się 58 podopiecznych w wieku od 7 do 34 lat, w tym 41 to osoby pełnoletnie, a 17 nieletnie. Opiekę nad nimi sprawuje kadra specjalistów zaangażowana przez toruńską Pracownię Wspierania Rozwoju AiM, której ROPS powierzył realizację zarówno usług opiekuńczo-pielęgniarskich i terapeutycznych jak i rehabilitacyjnych oraz psychologiczno-pedagogicznych.

Ukraińskie miasto Chmielnicki jest stolicą obwodu chmielnickiego, który jest naszym obwodem partnerskim.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 lipca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2022 r.

Сенсорна доріжка для хворих з України

Сенсорна доріжка, яка використовується для вправ на моторику та рухову координацію, збагатить терапевтичну кімнату для вихованців евакуйованого будинку престарілих у Хмельницькому, Україна, які перебувають у будівлі колишньої психіатричної лікарні в Торуні. Елементи доріжки були придбані завдяки збору коштів, організованому жителями Лідса та учнями школи Св. Анні у Велтоні, Великобританія.

У п’ятницю (15 липня) на зустрічі, на якій представники дарів Лі Еллеркер, Крістофер Шарп і Марін Мерріган пожертвували компоненти доріжки, іграшки, косметику і чистячі засоби, також були присутні директор українського центру для інвалідів , голова ради директорів    і співробітники Регіонального Центру Соціальної Політики в Торуні (ROPS).

– Серед наших вихованців є люди з різними вадами. Деяким з них потрібен цілодобовий догляд і допомога в повсякденних справах, а іншим потрібна підтримка логопеда, фізіотерапевта чи масажиста. І молоді, і старі можуть розраховувати на комплексну допомогу, – сказала Александра Файга, президент правління Студії Підтримки Розвитку AIM.

– Наш обов’язок – допомагати хворим і тим, хто потребує опіки, тому ми робимо багато для того, щоб умови життя та підтримка, що пропонується, повністю відповідали потребам тих, про кого ми піклуємося, – говорить маршал Пьотр Цалбецький.

Хворих із евакуйованого у зв’язку з війною будинку для престарілих у березні відправили до Торуня. За погодженням з воєводою та окружним управлінням у Жніні, маршал Пьотр Цалбецький вирішив передати у розпорядження українського будинку престарілих порожні будівлі психіатричної лікарні на вулиці Склодовської-Кюрі. Маршал ROPS отримав 3,5 мільйона злотих із фондів PFRON для допомоги українцям з інвалідністю, які перебувають у центрі.

В даний час в центрі знаходяться 58 підопічних у віці від 7 до 34 років, у тому числі 41-повнолітні і 17-неповнолітні. Догляд за ними здійснює персонал фахівців, залучений торунською Студією Підтримки Розвитку AiM, якій ROPS доручив реалізацію як послуг з догляду, медсестринства та терапії, так і реабілітації та психолого-педагогічних.

Українське місто Хмельницький є столицею Хмельницької області, яка є нашим партнером.

15 липня 2022 р.

Остання актуалізація: 18 липня 2022 р.

Przekazanie darów z Wielkiej Brytanii, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Przekazanie darów z Wielkiej Brytanii, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Przekazanie darów z Wielkiej Brytanii, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Przekazanie darów z Wielkiej Brytanii, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Przekazanie darów z Wielkiej Brytanii, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Przekazanie darów z Wielkiej Brytanii, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Przekazanie darów z Wielkiej Brytanii, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Przekazanie darów z Wielkiej Brytanii, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Przekazanie darów z Wielkiej Brytanii, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP