Aktualności

Uroczysta msza święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w katedrze gnieźnieńskiej, fot. J. Andrzejewski
Uroczysta msza święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w katedrze gnieźnieńskiej, fot. J. Andrzejewski

Rok Dziedzictwa Chrztu Polski

Obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski. 14 kwietnia marszałek Piotr Całbecki oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w katedrze gnieźnieńskiej. W piątek i sobotę (21-22 kwietnia) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywa się międzynarodowa konferencja „Chrzest Święty – dar i wyzwanie”.

 

Informacja o ubiegłotygodniowych obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski

 

Tematem międzynarodowej konferencji „Chrzest Święty – dar i wyzwanie”, organizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 21 i 22 kwietnia będą duchowe, kulturowe i historyczne aspekty przyjęcia przez Mieszka I chrztu w 966 r.

 

Jak podkreślają sami organizatorzy podczas konferencji uwaga prelegentów skupiać się będzie na trzech głównych płaszczyznach tematycznych: uwarunkowaniach historycznych określających przyjęcia chrztu przez Mieszka I oraz miejscu chrztu w teologii narodu, a także na moralno-duchowo-pastoralnym aspekcie chrztu, w którym zostaną podkreślone implikacje chrztu w życiu moralnym i duchowym oraz jego skutki pastoralne.

 

Plakat

 

Konferencja rozpoczęła się w czwartek (21 kwietnia) uroczystą mszą św. pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Suskiego w kaplicy Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, po której inauguracyjny wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adresatami spotkania są nie tylko teolodzy – pracownicy naukowi i studenci, ale również wszystkie osoby, które pragną poszerzyć i pogłębić swą wiedzę na temat dziedzictwa Chrztu Polski oraz jego spuścizny duchowej i materialnej.

 

Konferencja „Chrzest Święty – dar i wyzwanie” organizowana jest pod honorowym patronatem przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera oraz przy wsparciu finansowym samorządu województwa. Konferencja wpisuje się w regionalny program obchodów Roku Dziedzictwa Chrztu Polski w województwie kujawsko-pomorskim, ustanowionym przez sejmik województwa.

 

 

 

Kancelaria Sejmiku

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

21 kwietnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2016 r.