Aktualności

Fot.Andrzej Goiński
Fot.Andrzej Goiński

Rok dla Niepodległej

W minionym roku w szczególny sposób obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji przez cały rok w regionie odbywały się okolicznościowe spotkania i uroczystości – akcja zbierania podpisów pod specjalną jubileuszową deklaracją mieszkańców, a także odsłonięcie pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej. Wyróżniliśmy tez osoby, które sięgają pamięcią do początków odrodzonej ojczyzny.

– W ramach obchodów tego ważnego dla wszystkich Polaków jubileuszu w województwie kujawsko-pomorskim działo się wyjątkowo wiele. Staraliśmy się, aby nasze wspólne świętowanie było różnorodne i radosne, dawało też wiele okazji do refleksji nad tym, czym jest wolność i jak z niej mądrze korzystać – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Jednym z najważniejszych wydarzeń roku 100-lecia odzyskania niepodległości była uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, która odbyła się 14 maja na placu przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. W obchodach z wyjątkową oprawą w klimacie lat 20-tych wzięli udział samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk naukowych, służb mundurowych, duchowieństwa, młodego pokolenia, organizacji pozarządowych oraz seniorów i kombatantów.

Z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości powstała specjalna edycja marszałkowskiego medalu marszałka Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, którymi honowaliśmy zasłużone osobistości z regionu oraz naszych gości. Otrzymało je blisko 90 rówieśników niepodległej – osób urodzonych w 1918 roku i wcześniej, świadków historii ostatniego stulecia. Najstarszą z uhonorowanych osób była urodzona w 1910 roku pani Emilia Brączyk z Torunia. Członkowie zarządu województwa oraz radni spotykali się z seniorami w domach, część z nich odwiedziło również Urząd Marszałkowski. We współpracy z Pocztą Polską i Muzeum Etnograficznym w Toruniu Urząd przygotowaliśmy także okolicznościowe kartki oraz znaczki pocztowe (więcej). Na zlecenie samorządu województwa powstał również pamiątkowy numizmat autorstwa Sebastiana Mikołajczaka.

W roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przy ulicy Uniwersyteckiej w Toruniu stanął pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej – symboliczne miejsce upamiętnienia polskich cywili, bestialsko zamordowanych przez niemieckich okupantów w pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej. Uroczyste odsłonięcie odbyło się 6 października. Wokół pomnika powstał upamiętniający ofiary park pamięci. Poza centralnie położoną bryłą pomnika znalazły się  w nim także nota historyczna i fragment wiersza Zbigniewa Herberta „Pan Cogito o potrzebie ścisłości”. Otoczeniem jest zieleń, ale sam pomnik stoi symbolizującej masowy grób „bliźnie w ziemi”, która w założeniu nigdy nie zarośnie trawą (więcej).

Blisko 10 tysięcy mieszkańców regionu złożyło podpisy pod deklaracją z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W akcję ich zbierania zaangażowały się między innymi samorządy lokalne, żołnierze, koła seniorów i szkoły. Treść deklaracji znalazła się także na tablicy upamiętniającej obchody 100-lecia niepodległości w regionie, odsłoniętej 11 listopada przez Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

We wrześniu mieszkańcy województwa bawili się w Toruniu podczas plenerowego koncertu „Wolności!” z udziałem gwiazd. Wystąpili Tomasz Organek, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Anita Lipnicka, Muniek Staszczyk, Natalia Kukulska i Mariusz Lubomski (więcej). Kolejnym akcentem obchodów był koncert w CKK Jordanki w Toruniu, zorganizowany we wrześniu przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, podczas którego 100 śpiewaków i muzyków upamiętniło 100-lecie odzyskania niepodległości (więcej).

Wśród licznych imprez rocznicowych był cykl rodzinnych rajdów rowerowych „Kujawsko-Pomorskie – Ku Niepodległej” w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu. Na ich trasie znalazły się regionalne miejsca pamięci narodowej oraz inne ważne punkty związane z przeszłością regionu.

Wydarzeniom związanym z wielkim jubileuszem niepodległej Polski towarzyszyły obchody Roku Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego – ruchu, który kładzie szczególny nacisk na wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Jednym z najważniejszych wydarzeń był współorganizowany przez Urząd Marszałkowski złaz dla 2,5 tysiąca druhów z całego regionu, który odbył się 14 kwietnia w Toruniu. Podczas spotkania harcerze zbierali też środki na budowę pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

31 grudnia 2018 r.