Aktualności

Wisła w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Daniel Pach
Wisła w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Daniel Pach

Razem na rzecz wykorzystania potencjału Wisły

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisali (30 marca) wspólną deklarację współpracy na rzecz rewitalizacji i przywrócenia znaczenia gospodarczego dolnej Wisły. – Chcemy zacieśnić współpracę i wspólnie lobbować, by rozwiązania służące wykorzystaniu potencjału naszego odcinka Wisły zostały ostatecznie przyjęte i wdrożone – podkreśla gospodarz naszego regionu.

 

Dokument podkreśla, że Wisła między Włocławkiem a Gdańskiem to liczący się potencjał ekonomiczny, który określają możliwości związane z transportem śródlądowym, możliwością lokalizacji multimodalnych platform transportowych, hydroenergetyką oraz turystyką i rekreacją. Jak najszybsze uruchomienie tego potencjału i właściwe jego wykorzystanie leży w interesie obu województw.

 

Zakładamy, że zacieśnienie współpracy dotyczyć będzie przede wszystkim działań zmierzających do budowy rzecznej infrastruktury transportowej (w tym rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych E-40 i E-70 oraz budowy centrów multimodalnych integrujących transport wodny, drogowy i kolejowy) i jej wykorzystania dla obsługi przeładunkowej portów morskich Trójmiasta oraz rozwiązań służących rozwojowi energetyki wodnej, a także bezpieczeństwu środowiskowemu i ochronie przeciwpowodziowej (wznowienie prac nad kaskadyzacją rzeki, budowa stopnia wodnego w rejonie Włocławka, nowoczesna infrastruktura melioracyjna i retencyjna).

 

 

Ceremonia podpisania porozumienia odbyła się w Tczewie w województwie pomorskim, podczas odbywającego się w tym mieście wyjazdowego posiedzenia sejmiku województwa pomorskiego. W swoim wystąpieniu marszałek Całbecki podsumował dotychczasową współpracę międzyregionalną i działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie przyjaznego środowisku niskoemisyjnego wodnego transportu śródlądowego oraz innych aspektów gospodarczego wykorzystania Wisły. Najnowszą inicjatywą marszałka Całbeckiego, który jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, jest wystąpienie do głowy państwa o podjęcie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej polskich rzek i obszarów nadwodnych w celu stworzenia obejmującego tę sferę narodowego programu, konsekwentnie realizowanego w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego  

 

30 marca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2016 r.

Podpisanie deklaracji współpracy na rzecz rewitalizacji i przywrócenia znaczenia gospodarczego dolnej Wisły, fot. Mateusz Ochocki/KFPPodpisanie deklaracji współpracy na rzecz rewitalizacji i przywrócenia znaczenia gospodarczego dolnej Wisły, fot. Mateusz Ochocki/KFPPodpisanie deklaracji współpracy na rzecz rewitalizacji i przywrócenia znaczenia gospodarczego dolnej Wisły, fot. Mateusz Ochocki/KFPPodpisanie deklaracji współpracy na rzecz rewitalizacji i przywrócenia znaczenia gospodarczego dolnej Wisły, fot. Mateusz Ochocki/KFPPodpisanie deklaracji współpracy na rzecz rewitalizacji i przywrócenia znaczenia gospodarczego dolnej Wisły, fot. Mateusz Ochocki/KFP