Aktualności

Fot. Daniel Pach dla UMWKP
Fot. Daniel Pach dla UMWKP

Rada Dialogu o wyzwaniach rozwojowych

Marszałek Piotr Całbecki przewodniczył wczorajszemu (14 czerwca) posiedzeniu plenarnemu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W porządku obrad znalazła się m.in. debata na temat wyzwań rozwoju przestrzennego regionu w kontekście ochrony krajobrazu, zmian klimatycznych, transformacji energetycznej i planowanych dużych inwestycji infrastrukturalnych.

 

W posiedzeniu, podczas którego zaprezentowane zostały m.in. założenia dotyczące budowy dróg ekspresowych S5 i S10, kaskady dolnej Wisły i budowy stopnia wodnego w Siarzewie w powiecie aleksandrowskim, inwestycji związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego i Kolei Dużych Prędkości oraz budowy portu intermodalnego w Emilianowie pod Bydgoszczą, uczestniczyli m.in. prof. Paweł Wiśniewski z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

 

W popołudniowej części obrad przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Województwa.

 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (KPWRDS), podobnie jak 15 jej odpowiedników w pozostałych polskich regionach, jest umocowaną ustawowo wojewódzką instytucją dialogu społecznego. Zasiadają w niej przedstawiciele samorządu terytorialnego, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych i organizacji pracodawców. Misją rady jest między innymi opiniowanie dokumentów strategicznych oraz rozpatrywanie ważnych z punktu widzenia zachowania pokoju społecznego sytuacji konfliktów między pracownikami i pracodawcami. Rotacyjną prezydencję w KPWRDS sprawuje obecnie reprezentujący stronę samorządową marszałek Piotr Całbecki. Wczorajsze posiedzenie odbywało się w Górznie w powiecie brodnickim.  

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

14 czerwca 2023 r.  

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2023 r.

 

Posiedzenie WRDS, fot. UMWKPPosiedzenie WRDS, fot. UMWKP