Aktualności

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, na zdjęciu fragment drogi w budowie - zdjęcie z drona, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Przebudowa drogi Stolno-Wąbrzeźno na półmetku

Pomimo okresu zimowego nie ustają prace przy gruntownej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 548 łączącej powiaty chełmiński i wąbrzeski z węzłem autostradowym w Lisewie. Realizacja inwestycji pochłonie blisko 177 milionów złotych. Prace zbliżają się do półmetka.

Droga wojewódzka nr 548 ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu (Świecia, Chełmna, Brodnicy i Wąbrzeźna) z autostradą A1 (węzeł w Lisewie). Wartość całej inwestycji na blisko 29-kilometrowej trasie ze Stolna do Wąbrzeźna to 177 milionów złotych. Jest ona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace budowlane podzielono na dwa etapy. W listopadzie 2020 roku podpisana została umowa wznawiającą prace na odcinku pomiędzy węzłem autostradowym w Lisewie a Wąbrzeźnem. Umowa na modernizację kolejnego odcinka (Stolno-Lisewo) została zawarta na początku ubiegłego roku. Za przebudowę obu odcinków odpowiada konsorcjum firm Kobylarnia SA i Mirbud. Planowany termin ukończenia prac to grudzień 2022 roku.

 

Bez zimowej przerwy

Wykonawca nie wstrzymał prac na okres zimy i prowadzi te, na które pozwalają warunki pogodowe. To przede wszystkim roboty ziemne – w rejonie Stolna i Józefkowa profilowane są skarpy rowów odwodnieniowych, a w okolicach Cepna i Kornatowa ekipa wykonuje pobocza. Dodatkowo na odcinku od autostradowego wiaduktu w stronę Płużnicy po prawej stronie powstaje nasyp pod chodnik, a po lewej kontynuowane są prace związane z układaniem obrzeży i krawężników ścieżki rowerowej. W rejonie Płużnicy wykonywane są zjazdy na posesje i pola. Okres zimowy wykonawca wykorzystuje także na budowanie wpustów deszczowych z przykanalikami. W Stolnie montowane są oprawy oświetleniowe.

W ubiegłym roku wykonawca zrealizował między innymi:

  • budowę wszystkich przepustów pod trasą główną DW 548, w tym dużego obiektu w Stolnie,
  • główne prace przy przebudowie odcinka ze Stolna do Kamlarek oraz z Wąbrzeźna do Trzcianka,
  • główne prace przy budowie rond w miejscowościach Trzcianek oraz Józefkowo,
  • szereg prac związanych z przebudową uzbrojenia podziemnego,
  • odcinki dróg rowerowych.
Mapka poglądowa pokazująca drogę Chełmno - Wąbrzeźno, graf. ZDW w Bydgoszczy
Graf. ZDW w Bydgoszczy

Tak zmieni się droga

W ramach przebudowy jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Prace wykonane wcześniej pozwoliły ominąć miejscowość Kamlarki od strony północnej i uniknąć wyburzeń. Zniknął także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami, a trasę poprowadzono nowym śladem. W Krusinie, w miejscu obecnego skrzyżowania z drogami na Paparzyn i Bartlewo, wybudowane zostanie rondo. Takie rozwiązanie zastosowane będzie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska. Skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite, przebiegające w pobliżu przejazdu kolejowego, zostaną od niego odsunięte. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych, a w Lisewie powstanie drogowa stacja meteorologiczna. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem pojawi się pięć skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda wybudowane zostaną na przecięciu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo (większość prac zrealizowana), Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek (zrealizowane).

Dzięki wsparciu przedstawicieli samorządów lokalnych – gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno – na całym modernizowanym odcinku powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Wkład finansowy samorządów lokalnych w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

Inwestycja w liczbach:

  • 28,5 km to długość całej modernizowanej trasy (Lisewo-Wąbrzeźno 14,5 km; Stolno-Lisewo 14 km)
  • koszt prac na odcinku Lisewo-Wąbrzeźno 69 mln zł, Stolno-Lisewo 69 mln zł
  • wartość całej inwestycji: 177 mln zł
  • liczba nowych skrzyżowań z ruchem okrężnym: 7
  • gwarancja: 7 lat.

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

24 lutego 2022 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP