Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obwodnica Golubia-Dobrzynia – zapraszamy na konsultacje

Rusza kolejny etap prac nad wytyczeniem optymalnego przebiegu obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Dziś (16 lutego) odbędzie się spotkanie z projektantami przygotowywanego obejścia miasta. Początek o godz. 16. To jedna z czternastu obwodnic, która powstanie w Kujawsko-Pomorskiem w najbliższych latach. 

–  Obwodnice mają jak najlepiej rozwiązywać lokalne problemy, dlatego już na etapie projektowania chcemy poznać zdanie mieszkańców. Jestem przekonany, że wspólnie z nimi i lokalnymi samorządowcami uda się wypracować optymalny przebieg tras – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Spotkanie odbędzie się dziś (16 lutego) w Urzędzie Gminy i Miasta Golubia-Dobrzynia (plac Tysiąclecia 25, Golub-Dobrzyń, sala nr 1 ). Początek o godz. 16.

 

Trzy warianty obejścia Golubia-Dobrzynia

 

Projektanci przygotowali trzy warianty trasy, która pozwala wyprowadzić tranzyt z centrum historycznego miasta. Znacząco się one różnią, każdy kończy się na innej drodze wojewódzkiej:

  • wariant 1 (zaznaczony na mapie kolorem granatowym) omijać ma miasto od strony północno-wschodniej i skomunikować drogi wylotowe w kierunku Kowalewa Pomorskiego, Wąbrzeźna, Rypina i Zbójna. Ominąłby on również Podzamek Golubski. Wymaga budowy mostu na Drwęcy;
  • wariant 2 (czerwony) przewiduje, że miasto zyska obwodnicę od strony północno-wschodniej i dodatkowo od strony południowej. Obejście zaczyna się w obrębie skrzyżowania dróg na Kowalewo Pomorskie i Wąbrzeźno, wykorzystuje teren po dawnej linii kolejowej, a kończy w Antoniewie, gdzie łączy się z drogą na Dobrzejewice. Konieczna byłaby budowa dwóch mostów na Drwęcy;
  • wariant 3 (zielony) zakłada otoczenie miasta nową trasą od strony zachodniej i północnej. Obwodnica zaczynałaby się w Antoniewie, ominęła Podzamek Golubski i dotarła do Białkowa, gdzie łączyłaby się z trasą na Rypin. Podobnie jak wariant 1 zakłada budowę jednego mostu na rzece Drwęcy.

Po pierwszej turze konsultacji z mieszkańcami projektanci wprowadzili szereg zmian, które pozwoliły odsunąć drogę od projektowanej nowej zabudowy, uzgodnili przebieg tras z innymi jednostkami i opracowali parametry drogi. Druga tura konsultacji zadecyduje o wyborze preferowanego wariantu, który będzie też podstawą do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Z wariantami można zapoznać na stronie https://konsultacje-golub-dobrzyn.com.

 

W grudniu 2021 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę o wartości 941 tysięcy złotych z pracownią Archidrog z Poznania na przygotowanie koncepcji obwodnicy.  Wcześniej samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zawarł porozumienie o współpracy z samorządami lokalnymi.

Tranzyt ominie Chełmżę od północy

 

Projektanci, którzy pracują nad koncepcją nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 551 łączącej m.in. Bydgoszcz z Wąbrzeźnem, zakładają budowę obwodnicy po północnej stronie miasta. Przygotowane zostały trzy warianty. Uwagi do zaproponowanych rozwiązań można przesłać do 3 marca.

Wyprowadzamy tranzyt, modernizujemy sieć dróg

Czternaście obwodnic o łącznej długości ponad 70 kilometrów powstanie w najbliższych latach wokół miast i miejscowości naszego regionu. Dzięki porozumieniom z samorządami lokalnymi, mogliśmy zlecić już prace nad projektami tych tras. Zabezpieczamy również finansowanie pierwszych zadań. Realizacja inwestycji pochłonie około miliarda złotych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

15 lutego 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2023 r.

Graf. ZDW