Aktualności

Inwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Maczka w Bydgoszczy wizytował wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Inwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Maczka w Bydgoszczy wizytował wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Nowa jakość kształcenia w „Maczku”

Dziesięć nowych pracowni zawodowych, specjalistyczne wyposażenie sal i nowe profile kształcenia – trwają prace wykończeniowe wartej 11 milionów złotych inwestycji w dedykowanym dzieciom i młodzieży z dysfunkcją słuchu Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. W czwartek (27 sierpnia) nowy budynek wizytował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

– Jakość edukacji w coraz większym stopniu zależy dziś od nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a w procesie nauki zawodu – od specjalistycznego wyposażenia warsztatów. W takich placówkach jak specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dla wychowanków z wieloma dysfunkcjami, właśnie to specjalistyczne wyposażenie ma kluczowe znaczenie. Dlatego mimo sytuacji zagrożenia epidemiologicznego nasze inwestycje w tych ośrodkach, zarówno w Toruniu, jak i w Bydgoszczy, nie zwalniają – mówi wicemarszałek Ostrowski. – Skupiamy się obecnie na zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, którzy już wkrótce przyjadą tu z całego naszego województwa, a także spoza regionu, w tym także z  „czerwonych” i „żółtych” powiatów, choć jest to bardzo nieliczna grupa. W związku z tym rygory sanitarne, których musimy przestrzegać są bardzo surowe, ale jesteśmy zdeterminowani, by wszystkim dzieciom zapewnić pełne bezpieczeństwo. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie uczniów. Będziemy monitorowali sytuację i reagowali na bieżąco, jeśli to będzie potrzebne.

W nowym dwukondygnacyjnym budynku, z użytkowym poddaszem, powstanie dziesięć nowoczesnych pracowni: po dwa warsztaty elektrotechniczne, gastronomiczne i dentystyczne i po jednym kosmetycznym, fryzjerskim, ogrodniczym i florystycznym.

Zakończono zewnętrzne prace instalacyjne. Obecnie, wyłoniona w przetargu bydgoska firma Baupol, prowadzi w budynku prace wykończeniowe. Wkrótce zamontowane zostaną drzwi, armatura łazienkowa, grzejniki i oświetlenie. Zakończenie prac zaplanowano na koniec września. Następnie rozpocznie się etap wyposażania sal w specjalistyczny sprzęt oraz meble. Zajęcia edukacyjne w nowym budynku ruszą wiosną przyszłego roku.

W nowoczesnych pracowniach będą kształcić się przyszli technicy elektronicy, informatycy, floryści, technicy żywienia i usług gastronomicznych, kucharze i cukiernicy. Dodatkowo od września 2021 roku uruchomione zostaną nowe kierunki: fryzjer, technik usług kosmetycznych, technik ogrodnik. W Bydgoszczy młodzież z dysfunkcją słuchu po raz pierwszy w kraju będzie miała możliwość kształcenia się także na kierunku technik dentystyczny.

Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a pozostałe 4 miliony złotych to środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

– „Maczek” to dobrze zorganizowany zespół szkół dla młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a jego segment zawodowy właściwie odpowiada na wyzwania rynku. Inwestycja, mimo obecnej sytuacji i problemów, również na rynku usług budowlanych,  postępuje zgodnie z harmonogramem i zajęcia w nowych pracowniach będą się odbywać zgodnie z wcześniejszymi założeniami  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy jest instytucją edukacji prowadzoną przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Inwestujemy w edukację

Duże inwestycje realizowane są również w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu, przeznaczonym przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek zostanie rozbudowany o kompleks warsztatów kształcenia zawodowego, basen rehabilitacyjny oraz boisko wielofunkcyjne. Stanie też nowy dwukondygnacyjny budynek, w którym działać będzie specjalistyczne przedszkole dla 26 maluchów w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. Więcej w naszym materiale.

W ubiegłym roku zakończyliśmy marszałkowski projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie” w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. W ramach projektu zmodernizowano dwanaście pracowni zawodowych i utworzono dwie nowe. Każda została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie. Wartość inwestycji to 3,8 miliona złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniosło 3 miliony złotych. Więcej w naszym materiale.

Powstanie przedszkole

W ramach kolejnego przedsięwzięcia przy ośrodku powstanie przedszkole dla dwudziestu jeden dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. Nowe miejsca przedszkolne powstaną w specjalnie do tego celu zaadoptowanym budynku, przekazanym przez władze Bydgoszczy.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

27 sierpnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2020 r.

Inwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Maczka w Bydgoszczy wizytował wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPInwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Maczka w Bydgoszczy wizytował wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPInwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Maczka w Bydgoszczy wizytował wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPInwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Maczka w Bydgoszczy wizytował wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPInwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Maczka w Bydgoszczy wizytował wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPWizualizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy