Aktualności

Wizualizacja powstającego budynku
Wizualizacja powstającego budynku

Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i basen rehabilitacyjny w toruńskim „Korczaku”

Uczniowie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu będą uczyć się zawodu w nowoczesnych pracowniach. Powstaną też przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem i podnośnikiem. Marszałek Piotr Całbecki i prezes firmy KWK Construction Deweloper Waldemar Kapczyński podpisali w piątek (28 lutego) umowę w sprawie przeprowadzenia inwestycji.

 

– „Korczak” to dobrze zorganizowany zespół szkół dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Dzięki startującej inwestycji podopieczni placówki zyskają nowoczesną przestrzeń nauki, integracji i rehabilitacji  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Podpisywana umowa dotyczy realizacji dwóch projektów: rozbudowy ośrodka o część warsztatową, basen, internat i boisko wielofunkcyjne oraz budowy nowego przedszkola.

 

Warsztaty nauki zawodu

 

Projekt obejmuje budowę nowego kompleksu warsztatów kształcenia zawodowego ze specjalistycznym wyposażeniem, basenu rehabilitacyjnego oraz boiska, a także modernizację internatu i pracowni kształcenia praktycznego.

 

Ośrodek będzie dysponował jedynym w regionie basenem z przeciwprądem, dzięki któremu możliwe jest pływanie w miejscu, co pozytywnie wpływa na rehabilitację narządów ruchu i podnośnikiem, który ułatwia wejście do basenu i pływanie osobom niepełnosprawnym.

 

Wchodząca w skład KPSOSW branżowa szkoła I stopnia, kształci uczniów w 11 zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera. Uczniowie mają możliwość przystąpienia  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  danym zawodzie i  uzyskania dyplomu uznawanego przez pracodawców  w  całej Unii Europejskiej.

 

Całkowita wartość projektu to 25,7 miliona złotych, z czego większość to środki z budżetu województwa, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to 7,6 miliona złotych.

 

Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

 

Powstanie także nowe przedszkole specjalne dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Każde dziecko będzie korzystało ze specjalistycznych sal, w których prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne, między innymi integracji sensorycznej, logopedycznej, muzykoterapii, czy aktywności ruchowej i twórczej.

 

Po ukończeniu nauki w przedszkolu każde dziecko będzie mogło kontynuować naukę w szkole specjalnej. Przedszkole przyjmie pierwsze dzieci już od 1 września 2021 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 7,8 milionów złotych, z czego 3,4 miliona złotych to środki budżetu województwa, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 4,4 miliona złotych.

 

Inwestycje w edukację

 

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu jest instytucją edukacji prowadzoną przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Pozostałe to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, Zespół Szkół Specjalnych nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych w Bydgoszczy, Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace na budowie nowego budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu, w których kształcić się będą m.in. przyszli technicy informatycy i elektronicy (Pracownie w „Maczku” w przyszłym roku szkolnym). Duży projekt infrastrukturalny zakończyliśmy także w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy (Nowa jakość kształcenia w Ośrodku Braille’a).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 lutego 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2020 r.

 

Wizualizacja powstającego budynkuWizualizacja powstającego budynkuPodpisanie umowy na realizację inwestycji, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umowy na realizację inwestycji, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umowy na realizację inwestycji, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umowy na realizację inwestycji, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umowy na realizację inwestycji, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umowy na realizację inwestycji, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umowy na realizację inwestycji, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umowy na realizację inwestycji, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umowy na realizację inwestycji, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umowy na realizację inwestycji, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl