Aktualności

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Strategia 2030 – trwa debata społeczna

Kontynuujemy prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030 – ważnym dokumentem programowym, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027. Założyliśmy szeroki udział społeczny na wszystkich etapach powstawania dokumentu i partycypację w tym procesie wszystkich zainteresowanych środowisk. W całym regionie odbywają się spotkania lokalne i panele branżowe. 

 

Hasło przewodnie przygotowywanego dokumentu to przyspieszenie rozwoju (oficjalny tytuł: Strategia przyspieszenia 2030+). Zawierał będzie diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazanie źródeł finansowania. W budowaniu strategii wykorzystamy m.in. program rozwoju gospodarczego regionu 2021-2027, który przygotowuje dla nas renomowana globalna firma doradcza PwC.

 

 

Prace nad strategią można podzielić na etap diagnozy (czyli analizy sytuacji i aktualnych uwarunkowań), etap formułowania ustaleń (na tym etapie powstanie projekt dokumentu) i etap uzgodnień (ustawowe konsultacje, prognoza środowiskowa). Na koniec dokument musi przyjąć sejmik województwa. 

 

Od początku założyliśmy szeroki udział społeczny na wszystkich tych etapach i partycypację w tym procesie  praktycznie wszystkich zainteresowanych środowisk. Służą temu m.in. odbywające się w lutym i zaplanowane na marzec spotkania środowiskowe i terytorialne, a także regularne informacje w mediach oraz instytucja bezpośredniego składania uwag przez obywateli.    

 

Dzisiaj (5 marca) odbył się poświęcony gospodarce panel ekspertów w Bydgoszczy (kampus Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego). Na 10 marca zapowiedziana jest debata ekspertów na temat włączenia społecznego (spotkanie podsumowujące, Muzeum Etnograficzne w Toruniu), a na 18 marca spotkanie dotyczące rozwoju sportu (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). 

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego 

 

28 lutego 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2020 r.

 

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKP