Aktualności

Ubiegłoroczna gala wręczenia nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Ubiegłoroczna gala wręczenia nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Nagrodzimy najlepsze projekty pozarządówek

Do 30 kwietnia czekamy na zgłoszenia w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, w którym wyróżnimy najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych z regionu, przyznając ich twórcom i realizatorom nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W puli 40 tysięcy złotych. Zapraszamy do udziału! Szczegóły i dokumenty

 

Uczestnicy konkursu:

  • bezpośredni realizatorzy zgłaszanego projektu (inicjatywy społecznej)
  • posiadający siedzibę i działający w naszym regionie
  • z rocznymi przychodami nie wyższymi niż 500 tys. zł.

 

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem „Konkurs Rodzynki z pozarządówki”

Regulamin i wniosek na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego).

 

Urząd Marszałkowski wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinach kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W puli środków, które trafią do NGO na te działania w 2024 roku jest ponad 8 mln złotych. 

 

W strukturze Urzędu Marszałkowskiego funkcjonuje Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (strona internetowa prowadzona przez Biuro), ważną rolę konsultacyjną i doradczą spełniają także Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Trwa składanie rocznych deklaracji podatkowych. Zachęcamy do przekazania 1,5 procenta podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

 

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 kwietnia 2024 r.