Aktualności

Próbne obciążenie wiaduktu w Terespolu Pomorskim, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP
Próbne obciążenie wiaduktu w Terespolu Pomorskim, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Nowy wiadukt nad magistralą kolejową w Terespolu Pomorskim

W Terespolu Pomorskim trwa ostatni etap prac związanych z budową wiaduktu na drodze wojewódzkiej nr 240 łączącej Świecie z Tucholą. Inwestycja o wartości ponad 15 mln zł finansowana jest z budżetu samorządu województwa. Trwają przygotowania do kolejnych inwestycji w powiecie świeckim.

 

Nowy wiadukt jest konstrukcją jednoprzęsłową o długości 48 metrów. Na obiekcie o szerokości blisko 15 metrów znajdzie się także ciąg pieszo-rowerowy, który połączy odcinki trasy rowerowej wybudowanej podczas modernizacji drogi wojewódzkiej nr 240 Polski Konopat-Terespol Pomorski. Wiadukt wyposażono w odwodnienie, bariery i balustrady, a jego nośność wzrosła do 50 ton. Zmodernizowany obiekt umożliwi też docelową przebudowę magistrali kolejowej wraz z podniesieniem prędkości na torowisku z Bydgoszczy do Trójmiasta do 160km/h.

 

Wykonawca zrealizował już wszystkie prace konstrukcyjne, wybudował nowe przyczółki, osadził na nich pomost, zamontował łuki nośne, wykonał podbudowę z kruszywa na drogach dojazdowych i  ułożył nawierzchnię na dojazdach. Konstrukcja została zabezpieczona przed korozją i pomalowana. W piątek (12 kwietnia) przeprowadzono testy obciążeniowe. Na ścieżce pieszo-rowerowej wykonane zostaną nawierzchnie z żywic. Obiekt i dojazdy zyskają także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

 

Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Zakończenie wszystkich robót i otwarcie wiaduktu planowane jest na czerwiec. Po odbiorach obiekt objęty będzie siedmioletnią gwarancją. Wykonawcą jest spółka Marbro z Gdańska.

 

W 2019 roku zakończyła się gruntowną modernizacją dwóch odcinków drogi nr 240 pomiędzy Tucholą i Bysławiem (13 km) w powiecie tucholskim oraz pomiędzy Polskim Konopatem i Terespolem Pomorskim (2,5 km) w powiecie świeckim.  Te inwestycje o wartości 72 mln zł zrealizowaliśmy w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jezdnia na całym odcinku została wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż drogi powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Przebudowaliśmy skrzyżowania, przepusty, zatoki autobusowe, miejsca postojowe i chodniki. Na skrzyżowaniach i przejściach zainstalowaliśmy nowe oświetlenie.

 

W powiecie świeckim przygotowujemy się do realizacji kolejnych inwestycji. Jeszcze w tym roku zlecimy:

  • remont DW 272 w Laskowicach
  • remonty kolejnych odcinków DW 240 pomiędzy Franciszkowem i Bramką
  • remont DW 214 odcinek Blizawy – Lipniki

 

W marszałkowskim programie przebudowy miejsc niebezpiecznych uwzględniliśmy:

  • przebudowę skrzyżowania w Plewnie na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 240 z drogami powiatowymi na Drzycim i Poledno,
  • przebudowę skrzyżowania w Błądzimu na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 240 z drogami powiatowymi na Pruszcz i Drzycim

 

Zobacz Bezpieczne skrzyżowania na wojewódzkich trasach

 

Pracujemy nad dokumentacjami niezbędnymi do rozpoczęcia modernizacji kilku innych dróg wojewódzkich, m.in.:

  • nr 245 Gruczno – Głogówko Królewskie, długość 8 km,
  • nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Piła Młyn, długość 7,3 km,
  • nr 377 Nowe – Milewko, długość 7 km,
  • nr 391 Warlubie – Buśnia, długość 9 km.

 

Rekordowe wydatki na drogi

Na wojewódzki program modernizacji dróg wojewódzkich na najbliższe lata przeznaczamy 2 miliardy złotych. W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP 2021-2027), naszego programu regionalnego nowej perspektywy, na inwestycje drogowe, w tym m.in. nasz regionalny program budowy obwodnic, przeznaczamy 136 mln euro. Na część zadań związanych z rozbudową infrastruktury drogowej wykorzystamy też zdobyte dofinansowanie centralne (ok. 170 mln zł na obwodnice i około 450 mln zł na rozbudowę innych dróg). Obecnie na drogach wojewódzkich prowadzone są inwestycje i remonty o wartości blisko pół miliarda złotych.

 

Zobacz Wojewódzkie inwestycje drogowe w 2024 roku

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

17 kwietnia 2024 r.