Aktualności

Gala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Gala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Nagrodziliśmy najlepsze projekty pozarządówek

Przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski spotkali się we wtorek (27 czerwca) z laureatami konkursu „Rodzynki z pozarządówki”. Wśród najlepszych inicjatyw społecznych nagrodzonych w tegorocznej edycji znalazły się projekty lipnowskiego Stowarzyszenia Zielona Lipa, Bydgoskiego Klubu Wioślarek i włocławskiej Fundacji „We are for U”. Zdjęcia do pobrania 

Spośród 27 inicjatyw zgłoszonych przez organizacje pozarządowe kapituła konkursowa jednomyślnie postanowiła zarekomendować do nagrody zarządowi województwa jedenaście przedsięwzięć. Ich realizatorom przyznano równorzędne nagrody finansowe (po 3,6 tys. zł każda) wraz z tytułami „Rodzynki z pozarządówki”.

Lista nagrodzonych przedsięwzięć

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Z satysfakcją wyróżniamy i wspieramy mniejsze organizacje pozarządowe, te opierające się przede wszystkim na wolontariacie, których interesujące, nowatorskie działania mogą być inspiracją dla innych ngo-sów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Wśród ubiegłorocznych nagrodzonych inicjatyw znalazły się między innymi realizacja międzynarodowego programu „Trenuj bycie dobrym” w gminie Unisław, upamiętnienie postaci Edwarda Mycielskiego Trojanowskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz warsztaty i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci we Wszedniu (powiat mogileński). Zobacz też: Rodzynki z pozarządówek z nagrodami

W Kujawsko-Pomorskiem współpracę ngo-sów z samorządem województwa budujemy w oparciu o Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest gremium tworzonym przez reprezentantów sektora ngo-sów z całego województwa. Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i spełniają ważną rolę konsultacyjną.

Każdego roku pozarządówki z regionu otrzymują środki z budżetu województwa na realizację setek różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. Formą wsparcia dla organizacji pozarządowych jest także coroczny konkurs na dofinansowanie wkładów własnych dla projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, np. środków unijnych lub krajowych. Konkurs trwa do 30 września.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

14 czerwca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2023 r.

Gala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPGala wręczenia naród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP