Aktualności

Otwarcie siedziby Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P
Otwarcie siedziby Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P

Nadgoplański Park Tysiąclecia zaprasza do nowej siedziby

Morze Polaków (Mare Polonorum) – tak jezioro Gopło nazywał wielki historyk, kronikarz i geograf Jan Długosz. Widok na ten akwen rozciąga się z tarasu zabytkowego pałacyku przy Mysiej Wieży w Kruszwicy (w powiecie inowrocławskim), zmodernizowanego i zaadaptowanego na nową siedzibę Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W piątek (18 czerwca) w jego uroczystym otwarciu uczestniczyli marszałek województwa Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska. Nadgoplański Park Tysiąclecia to jeden z 10 parków krajobrazowych w naszym regionie, dla których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski (ich lista poniżej).

– Przeprowadzona z sukcesem inwestycja pozwoli edukatorom Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na prowadzenie zajęć w komfortowych warunkach, a zakupiony sprzęt umożliwi przekazywanie wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co szczególnie docenią dzieci i młodzież. Zdobyte informacje przyczynią się do kształtowania podstaw proekologicznych zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych. Samorząd województwa z satysfakcją wspiera realizację projektów służących zachowaniu unikatowych walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego naszego regionu  – podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.

W ramach inwestycji istniejący budynek pałacyku przy Mysiej Wieży w Kruszwicy przeszedł gruntowną modernizację i termomodernizację. Dobudowana została nowa część (parter i pierwsze piętro), w której znalazły się między innymi podzielona na sekcje ekspozycja przyrodniczo-historyczna oraz sale wykładowa i multimedialna. W nowych salach zaaranżowano wystawę przyrodniczo-historyczną, na której będzie można zobaczyć m.in. dyby z Mysiej Wieży oraz księgi Samuela Pufendorfa z 1694 roku. Ekspozycja ma charakter interaktywny. Za sprawą nowoczesnego sprzętu będzie można wirtualnie ,,przebrać się” w stroje z epoki średniowiecza, przeczytać wirtualny komiks o królu Popielu czy zbudować Mysią Wieżę z ogromnych klocków. Do nowych pomieszczeń trafił wysokiej klasy sprzęt edukacyjny. W ramach działalności parku planowane są wystawy tematycznie związane z miastem, np. z winiarnią czy zakładami olejarskimi. W nowej siedzibie parku organizowane będą zajęcia z edukacji ekologicznej. Planuje się, że rocznie takie lekcje zostaną przeprowadzone dla co najmniej 2 tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych.

Częścią całej inwestycji jest również zarybienie Gopła, poprzez wpuszczenie do największego naturalnego jeziora w naszym regionie narybku suma europejskiego, które zostanie zrealizowane do końca tego roku.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 3,3 mln złotych. 1,3 mln złotych to środki własne budżetu województwa, 1,5 mln złotych wynosi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P), natomiast wkład Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 480 tysięcy złotych. Umowa na wsparcie inwestycji została podpisana w lutym ubiegłego roku.

W Kujawsko-Pomorskiem działa 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:

Inwestujemy w naturalne bogactwo naszego regionu

Urząd Marszałkowski regularnie wspiera nasze parki krajobrazowe i przeznacza duże środki na aktywną ochronę przyrody i rozbudowę bazy dydaktycznej, z której korzystają młodsi i starsi mieszkańcy regionu. Wartość trwających inwestycji to 12 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) wynosi blisko 8,5 mln złotych.

Na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe, będącego częścią Zespołu Parków nad Dolną Wisłą, trwają prace przy odbudowie dworku, w którym urodził się Ludwik Rydygier. W remontowanym budynku znajdą się ośrodek edukacji ekologicznej i izba pamięci jednego z ojców współczesnej chirurgii, a wokół domu powstanie sad z gatunkami drzew sprzed stu lat. Projekt przewiduje też wyposażenie bazy edukacyjnej ośrodka, zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz przeprowadzenie w nowo powstałej placówce warsztatów edukacji ekologicznej. Wartość całej inwestycji to 5 milionów złotych, w tym 4,1 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach naszego RPO.

We Wdeckim Parku Krajobrazowym, w miejscu dawnego ośrodka kultury w Tleniu, powstaje od podstaw Centrum Czynnej Ochrony Przyrody. Dwupiętrowy budynek z poddaszem o powierzchni blisko 680 m2 będzie jednym z większych budynków użyteczności publicznej w powiecie świeckim. Głównym pomieszczeniem na parterze będzie sala konferencyjna, w której zamontowana zostanie stała wystawa etnograficzna. W budynku znajdą się również sala edukacyjna (pełniąca także rolę czytelni), biblioteka, sala narad i archiwum. Równocześnie z prowadzonymi pracami do ośrodka dostarczany jest sprzęt dydaktyczny, m.in. mikroskopy, lunety, lornetki, zestawy do badania wody i powietrza. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 3,7 mln zł, z czego ponad 2,8 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO.

W październiku ubiegłego roku otworzyliśmy w Więcborku ośrodek edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Na siedzibę ośrodka zaadaptowano budynek dawnej remizy – znalazła się w nim m.in. wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny sala edukacyjna dla 50 osób. Pracownicy parku krajobrazowego zyskali komfortowe warunki do pracy z dziećmi i młodzieżą, z pełnym wykorzystaniem walorów otaczającej przyrody – m.in. sąsiedztwa Jeziora Więcborskiego. Prace prowadzono również w otoczeniu budynku, gdzie ułożono nową nawierzchnię oraz zamontowano ogrodzenie z bramą wjazdową. Wartość inwestycji to 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85 procent stanowią środki Unii Europejskiej w ramach naszego RPO.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2021 r.

Otwarcie siedziby Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-POtwarcie siedziby Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-POtwarcie siedziby Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-POtwarcie siedziby Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-POtwarcie siedziby Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-POtwarcie siedziby Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w Kruszwicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP