Aktualności

Wizualizacja powstającego obiektu
Wizualizacja powstającego obiektu

Nowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia

W zabytkowym pałacyku przy Mysiej Wieży w Kruszwicy (powiat inowrocławski) trwają prace modernizacyjne, dzięki którym Nadgoplański Park Tysiąclecia zyska nową siedzibę i bazę edukacyjną. Koszt całego przedsięwzięcia to 3,3 miliona złotych, z czego większość to środki pochodzące z budżetu województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Istniejący budynek pałacyku przechodzi gruntowną modernizację i termomodernizację. Ponadto dobudowana zostanie część, w której znajdą się między innymi ekspozycja przyrodniczo-historyczna oraz sale wykładowa i multimedialna. Nowe pomieszczenia zostaną wyposażone w najwyższej klasy sprzęt edukacyjny. Dzięki temu projektowi w nowej siedzibie parku będzie można organizować zajęcia z edukacji ekologicznej dla co najmniej 2 tysięcy osób rocznie. Częścią całego projektu jest również zarybienie Gopła, poprzez wpuszczenie do największego naturalnego jeziora w naszym regionie 500 kilogramów narybku suma europejskiego.

 

17 lutego, z udziałem członka zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej, odbyło się podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wsparcie tej inwestycji. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 3,3 miliona złotych. 1,3 miliona złotych to środki własne budżetu województwa, 1,5 miliona złotych wynosi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast wkład Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 480 tysięcy złotych.

 

Działamy na rzecz parków krajobrazowych

 

W naszym regionie działa dziesięć parków krajobrazowych, które są instytucjami prowadzonymi przez samorząd województwa. Zachowanie ich unikatowych walorów wspieramy regularnie dzięki środkom samorządu województwa i naszego RPO. To znaczący zastrzyk finansowy, który umożliwia parkom krajobrazowym między innymi aktywną ochronę przyrody i rozbudowę bazy dydaktycznej. Nasze parki to:

 

 

Krajeński Park Krajobrazowy dzięki dotacji ze środków naszego RPO na lata 2014-2020 utworzy ośrodek edukacji przyrodniczej w Więcborku (powiat sępoleński). Będzie się on mieścił w budynku starej remizy, który zostanie zmodernizowany i rozbudowany. Park zyska atrakcyjne i komfortowe warunki do prowadzenia edukacji ekologicznej i miejsce do wystaw oraz ekspozycji przyrodniczych. Całkowita wartość projektu to ponad 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85% stanowią środki z naszego RPO. Więcej o ośrodku ekoedukacji w Krajeńskim Parku Krajobrazowym w naszym materiale.

 

Środki unijne pozwoliły też na efektywniejszą ochronę i monitoring leżących w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000. Znajdują się tu cenne siedliska rzadkich i ginących gatunków roślin (m.in. storczyki, skrzyp olbrzymi, goździk pyszny) i zwierząt (gęsi, czajki, bataliony i wiele innych gatunków). W ramach projektu utworzono centrum badawczo-dydaktyczne wraz z ogrodem i przeprowadzono badania cennych przyrodniczo obszarów. Mieszkańcy terenów włączonych do obszaru Natura 2000 mogą uczestniczyć w warsztatach poświęconych korzyściom płynącym z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu. Wartość projektu to ponad 1 milion 455 tysięcy złotych, z czego ponad 645 tysięcy złotych stanowią środki z naszego RPO. Więcej o Brodnickim Parku Krajobrazowym.

 

Park Krajobrazowy Góry Łosiowe przy udziale środków RPO zmodernizuje dworek, w którym urodził się Ludwik Rydygier, wraz z zagrodą wiejską w Dusocinie (powiat grudziądzki). Powstanie tam ośrodek edukacji ekologicznej oraz pokazowy sad ze starymi odmianami drzew owocowych. Projekt przewiduje też wyposażenie bazy edukacyjnej ośrodka, zakup niezbędnego sprzętu, między innymi ogrodniczego, oraz przeprowadzenie w nowo powstałej placówce warsztatów edukacji ekologicznej. Wartość przedsięwzięcia to blisko 5 milionów złotych.  Góry Łosiowe to najmłodszy park krajobrazowy w naszym regionie. Powstał w 2018 roku i działa w strukturze Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Jest związany z postacią prof. Ludwika Rydygiera – na terenie wsi Dusocin do dziś zachowały się  ruiny jego domu rodzinnego. Na tych ziemiach odnajdziemy też ślady osadnictwa olęderskiego, miejsca pamięci narodowej, stanowiska archeologiczne oraz charakterystyczne cechy architektury wiejskiej: budownictwo drewniane i zabudowy z kamieni polnych. Więcej o Parku Krajobrazowym Góry Łosiowe.

 

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego realizowane są obecnie dwa projekty przy udziale środków z naszego RPO. Pierwszy dotyczy modernizacji dwóch ośrodków edukacji ekologicznej: w Przysieku (powiat toruński) i Górznie (powiat brodnicki). W ramach projektu wyremontowana zostanie także lokomotywa parowa do przewozu dzieci, młodzieży i kadry dydaktycznej. Całkowita wartość projektu to prawie 22,5 miliona złotych, z czego ponad 18 milionów złotych stanowią środki z naszego RPO. Nowy ośrodek ekoedukacji i ochrony różnorodności biologicznej zyska też Czarny Bryńsk (powiat brodnicki). Uzupełnieniem projektu będą warsztaty dla dzieci i młodzież oraz dwa festyny zwracające uwagę na konieczność ochrony środowiska naturalnego. Wartość przedsięwzięcia to ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych, z czego ponad 3 miliony 600 tysięcy to środki pochodzące z naszego RPO. Więcej o Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 lutego 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020 r.

 

Wizualizacja powstającego obiektuWizualizacja powstającego obiektuPodpisanie umowy pomiędzy samorządem województwa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPodpisanie umowy pomiędzy samorządem województwa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPodpisanie umowy pomiędzy samorządem województwa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPodpisanie umowy pomiędzy samorządem województwa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP